Afval steeds meer grondstof, dankzij Diftar

topbanner_afval2.jpg
Jasper_Buist_Profielfotos_2022_blank_6.png
Door Jasper Buist op 5 maart 2018 om 07:00

Afval steeds meer grondstof, dankzij Diftar

Uit de evaluatie van het afvalbeleid blijkt dat Deventer dankzij Diftar voorop loopt als het gaat om afvalscheiding. Er is minder restafval en het is nog goedkoper ook. Toch valt er nog wel wat te verbeteren. Zwerfafval en dumping moeten worden aangepakt. De kosten kunnen ook nog verder omlaag. En de nieuwe milieustraat moet maar eens af.

Flinke daling restafval

Op 21 februari 2018 heeft de raad de evaluatie van het afval en grondstoffenplan met wethouder Rorink besproken. Uit de evaluatie blijkt dat Deventer het heel goed doet als het gaat om het verminderen van het restafval. Deventer is zelfs koploper van de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners als het gaat om het aanbieden van restafval. Opvallend is dat de top vijf, met de het laagst aantal kilogrammen per jaar, allen gemeenten zijn met een Diftar systeem. In 2007 werd in Deventer per huishouden gemiddeld nog 258 kg restafval per jaar aangeboden. Na invoering van Diftar in 2013 daalde dat tot ongeveer 115 kg. De daling is de afgelopen jaren doorgegaan waardoor we inmiddels op 86 kg restafval per huishouden zitten.

De cijfers laten zien dat het Diftar systeem werkt. De invoering in 2013 hebben we gesteund. Doordat er minder restafval is, hoeft er ook minder te worden verbrand, wat al een reductie van 20.000 ton CO2 per jaar heeft opgeleverd. Dit is vergelijkbaar met alle andere duurzaamheidsmaatregelen in de gemeente, zoals het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen en de isolatie van woningen.

Gemopper op diftar

Dankzij Diftar zijn er mooie resultaten gehaald. Waarom zijn er dan partijen die er zo negatief over doen? De redenen die genoemd worden zijn zwerfaval, het dumpen van grof afval en de kosten. Bij het schrijven van ons verkiezingsprogramma hebben we al over deze punten nagedacht en er oplossingen voor bedacht.

Kosten

Om met deze laatste te beginnen. Het is vooral een misverstand dat Diftar duur is. Het tegenovergestelde is namelijk waar. De afvalbeheerskosten per aansluiting (woning) zijn de afgelopen periode met €43 per jaar gedaald. Dat is heel positief. Maar uit het afvaltarief betalen we ook dingen die weinig met afvalinzameling en verwerking te maken hebben. Wij willen die kosten er uit halen waardoor zowel het vaste als het variabele tarief nog verder kan dalen.

Dumping

Het dumpen van grof afval wordt verweten aan de verlaging van het gratis storten van 1000 kg grof vuil via 300 kg naar 100 kg, in een paar jaar tijd. Gemakshalve wordt er even aan voorbijgegaan dat het al vrij lang gebruikelijk is dat de vervuiler betaald. Wat niet wil zeggen dat deze enorme reductie van ons ook wel minder snel had gemogen en dat we vinden dat we hadden moeten wachten tot de nieuwe milieustraat (daarover straks nog meer) af zou zijn. De oplossing is volgens ons de pakkans vergroten en zwaarder straffen.

Zwerfafval

Zwerfafval is in mijn ogen een goedkoop argument om het Diftar systeem af te serveren. Zwerfafval bestaat meestal uit verpakkingen van voedingsmiddelen die ter plekke genuttigd worden. De verpakking wordt dan door de consument ook maar ter plekke gedumpt. Dat heeft weinig te maken met Diftar, maar meer met slecht gedrag. Het afschaffen van Diftar zou daar niets aan veranderen. Er zijn betere manieren om dat oplossen: een aanvalsplan tegen zwerfafval, voldoende afvalbakken in de openbare ruimte (waarin papier, pmd en restafval gescheiden kunnen worden) en invoering van statiegeld op blikjes en kleine petflesjes. Tenslotte mag het hufterige gedrag van een enkeling nooit maatgevend zijn voor de grote meerderheid die zich wel netjes weten te gedragen.

Eindelijk schot in nieuwe Milieustraat

Onlangs zijn wij bijgepraat over de nieuw te ontwikkelen milieustraat aan de Zweedsestraat. Op de huidige locatie kunnen onder andere particulieren het grof huishoudelijk afval, groen afval en chemicaliën wegbrengen. Deze locatie is al lange tijd aan vervanging en modernisering toe. In samenwerking met Circulus-Berkel gaat de gemeente, tegen over de huidige locatie, aan de Zweedsestraat een nieuwe milieustraat ontwikkelen.

Alle afvalstromen moeten op deze locatie bij elkaar komen. Het kunnen aanbieden van te hergebruiken goederen die nu naar onder andere Het Goed kunnen worden gebracht, de gratis afvalstromen (Duurstedeweg) en de milieustraat worden op deze locatie ontwikkeld. De eerste presentatie ziet er veelbelovend uit. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken heeft de gemeente Deventer de afgelopen jaren een deel van de afvalinkomsten gereserveerd. Naast de gemeente zal ook Circulus-Berkel in de nieuwe locatie investeren.

We hebben al vaak gezegd dat het hoog tijd wordt voor deze nieuwe milieustraat. De ontwikkeling ging tot nu toe traag. We zijn blij dat de realisatie weer een stapje dichterbij is.

De volgende stap: omgekeerd inzamelen?

Afval wordt steeds meer als grondstof gezien, dat is ook de reden waarom het afval steeds meer gescheiden van de huishoudens wordt opgehaald, of zelf moet worden weggebracht. Met de invoering van Diftar is nu de eerste stap bereikt. Volgens de evaluatie is de volgende stap het invoeren van “omgekeerd inzamelen”. In een aantal gemeenten in Nederland is dit al ingevoerd. Omgekeerd inzamelen houdt in dat een huishouden zo weinig grijs restafval produceert, dat deze kleine hoeveelheden naar centrale stortplekken in de nabijheid van de woning moet worden gebracht. Komend jaar moet de raad een beslissing nemen over de richting. We weten als ChristenUnie fractie nog niet of omgekeerd inzamelen inderdaad de beste oplossing is. Daarvoor moeten we ons eerst goed in de voor- en nadelen verdiepen. Wel willen we door op de ingeslagen weg om het doel van 10 kilo restafval per persoon per jaar in 2030 te halen.

Jasper Buist

ps kijk hier als je wilt wat we de afgelopen jaren hebben gedaan en bereikt rond afvalbeleid

 

Labels: , , ,