Meer ambitie en hoger tempo in duurzaam bouwen

topbanner_wonen2.jpg
Arie_de_Niet_Profielfotos_2022_blank_.png
Door Arie de Niet op 13 maart 2018 om 23:06

Meer ambitie en hoger tempo in duurzaam bouwen

Uit de antwoorden op onze vragen over het woningabonnement blijkt dat er afgelopen drie jaar in 16 woningen energiebesparende maatregelen zijn toegepast. Als we zo doorgaan hebben we meer dan 1000 jaar nodig om onze doelstelling voor Deventer te halen. En we hadden 2030 bedacht… Tijd voor meer ambitie, een hoger tempo en concrete maatregelen!

Iedereen voor duurzaamheid

Vorige week donderdag was er een debat over duurzaamheid in het stadhuis. Alle partijen zijn voor duurzaamheid, maar pas als er keuzes gemaakt moeten worden, wordt duidelijk hoe de kaarten liggen. Dan duiken partijen nog wel eens weg. Het is niet eenvoudig, misschien wel onmogelijk om in 2030 een duurzaam Deventer te bereiken. Dat is voor ons geen reden om bij de pakken neer te zitten. Integendeel het is een motivatie om de schouders er onder te zetten en alles te doen wat nodig is: windmolens en zonnepanelen en elektrisch vervoer en duurzaam bouwen en energie besparen.

Participatie

Dat moeten we samen met inwoners en bedrijven doen. Participatie is van groot belang. Zij moeten de doelstellingen omarmen, de maatregelen uitvoeren en voor een groot deel financieren. De gemeente moet aanjagen, verbinden, stimuleren en meefinancieren.

Concrete doelstelling voor 2022

Dat geldt speciaal voor het verduurzamen van de woningvoorraad. Het woningabonnement leek veelbelovend. Maar 16 woningen in 3 jaar valt nogal tegen. Dat schaal je niet zomaar op naar 100 (de doelstelling voor 2018) of de nog grotere aantallen die eigenlijk nodig zijn. Het nieuwe college heeft wat ons betreft de belangrijke opdracht om een plan te maken voor het versnellen van het aanpakken van de woningvoorraad. Het plan moet heel concrete doelstellingen bevatten voor de komende 4 jaar. Hoeveel huizen in Deventer willen we verbeterd hebben in 2022? Maak maar duidelijk hoe we dat gaan realiseren samen met inwoners en bedrijven. En het lijkt mij heel verstandig om daarbij op meer paarden te wedden dan alleen het woningabonnement.

Energieneutrale nieuwbouw

Tenslotte, laten we er alsjeblieft voor zorgen dat alle nieuwe huizen in ieder geval energieneutraal worden gebouwd. Donderdag werd gesuggereerd dat Deventer al zo ver zou zijn. Maar dat is helaas niet waar. De meeste huizen die op dit moment worden opgeleverd hebben nog steeds een gasleiding, CV-ketel en zijn niet energieneutraal. Als we willen, kunnen we dat morgen al anders doen.

Arie de Niet

Deel dit bericht

Labels: , , ,