Bestuur dreigt bij het Burgerweeshuis dezelfde fouten te maken als bij de Viking

topbanner_cultuur
Arie_de_Niet_Profielfotos_2022_blank_.png
Door Arie de Niet op 30 oktober 2018 om 16:30

Bestuur dreigt bij het Burgerweeshuis dezelfde fouten te maken als bij de Viking

De Viking heeft laten zien waar een onduidelijk, onzorgvuldig en overhaast besluit toe kan leiden. Je hoopt dat het bestuur van zo'n fout leert. Maar bij het eerste culturele bouwproject dat zich voordoet, dreigt het meteen weer mis te gaan. Om het Burgerweeshuis toekomst te geven is een verbouwing nodig. Het college gaat fors geld uitgeven aan een ontwerp, maar vergeet de gemeenteraad in positie te brengen. Raad van Deventer, zwem niet dom in een nieuwe culturele fuik, maar pak je verantwoordelijkheid, neem de tijd voor een zorgvuldig besluit en stel vooraf een helder kader, zowel inhoudelijk als financieel. 

Nieuwe risicovolle cultuurprojecten

Het is bijna kunst, zoals Deventer blijft aanklooien als het gaat om cultuur. Het hoofdpijndossier de Viking is nog niet eens afgerond, maar er dienen zich met een (Speelgoed?)museum in Brink 70 en de verbouwing van het Burgerweeshuis alweer nieuwe risicovolle culturele projecten aan. Handig om dan meteen de lessen van de Viking in de praktijk te brengen. Maar ik zie juist het tegenovergestelde gebeuren. Het lijkt er op dat bij de start dezelfde fouten worden gemaakt. Ik zal het uitleggen aan hand van het Burgerweeshuis, maar voor het Speelgoedmuseum geldt grotendeels hetzelfde.

Verbouwing Burgerweeshuis

Het Burgerweeshuis heeft onlangs een oriënterend onderzoek naar de noodzakelijke verbouwing gepresenteerd. Er is een programma van eisen en de bouwkosten worden geschat op €8,3 mln. Wethouder Carlo Verhaar zegt te hebben geleerd van de Viking en wil de raad “goed meenemen” door kleine stappen te nemen. Hij vraagt bij de begroting enkele tonnen beschikbaar te stellen voor het uitwerken van het voorlopig en definitief ontwerp van het Burgerweeshuis. De gemeenteraad hoeft nog niet na te denken over kaders of financiering van de bouwkosten. Dat komt in het voorjaar wel als de cultuurvisie klaar is. Bij die visie moet een keuze worden gemaakt tussen de kostbare wensen van o.a. cultuureducatie, Speelgoedmuseum, Burgerweeshuis, Schouwburg en VVV.

Fuik

In het voorstel van het college wordt fors geld uitgegeven aan het uitwerken van het ontwerp van de verbouwing van het Burgerweeshuis. Dat is nodig om tot een goed ontwerp te komen. Het probleem is echter dat de raad geen enkel inhoudelijk en financieel kader stelt voor het resultaat van het ontwerpproces. De raad zwemt een fuik in. Het wordt steeds moeilijker om nee te zeggen tegen een volgende stap. Zonder kader is er nooit een reden om een voorstel af te keuren. Precies op dit punt ging het mis bij de Viking. Met grote gevolgen.

Lessen van de Viking

Ik heb als raadslid meegewerkt aan het raadsonderzoek naar de Viking. Dat heeft lessen opgeleverd voor de beginfase van projecten. Kortgezegd kwam ons advies hier op neer:

  1. neem aan het begin de tijd voor een goed besluit, laat bijvoorbeeld risico’s goed uitzoeken;
  2. stel een helder kader, niet alleen financieel maar juist ook inhoudelijk;
  3. leg bij de start vast dat de gemeenteraad op cruciale momenten (voorlopig en definitief ontwerp) betrokken wilt zijn om de uitwerking aan het gestelde kader te toetsen.

In het licht van deze lessen klopt de volgorde die het college voorstelt voor geen meter. Het is alsof je een dure architect de opdracht geeft een groot nieuw huis voor je te ontwerpen, waarbij je niet vertelt wat je wensen precies zijn en het ook nog eens erg onzeker is of je het huis wel kan betalen. Teleurstelling is dan zeker.

Kaderstellen

De oriëntatie-fase van het Burgerweeshuis is afgelopen. Met het onderzoek dat in september is gepresenteerd is duidelijk wat er nodig is en wat het kost. Dit is het moment voor de gemeenteraad om zich goed te verdiepen in de voor- en nadelen en de risico’s. Om vervolgens een besluit te nemen. Wil Deventer een verbouwing van het Burgerweeshuis? Zo ja, spreek dan uit waarom dat nodig is, wat de inhoudelijke eisen zijn, wat het mag kosten en hoe Deventer dat gaat betalen. En als de gemeenteraad vindt dat die knoop pas bij de cultuurvisie kan worden doorgehakt, is er gewoon wat meer geduld nodig. Wacht dan tot het voorjaar. Want bij de Viking hebben we gezien waar een onduidelijk, onzorgvuldig en overhaast besluit toe kan leiden.

Arie de Niet
Oud-raadslid
Oud-lid commissie raadsonderzoek de Viking
Kandidaat Provinciale Staten voor de ChristenUnie

Labels: , , ,