Windenergie in Deventer: samen zoeken naar antwoorden

Een goed gesprek over windturbines in Deventer
Jasper_Buist_Profielfotos_2022_blank_6.png Henrieke_Nijman_2_Profielfotos_2022_blank_3.png
Door Jasper Buist, Henrike Nijman op 9 juni 2021 om 16:49

Windenergie in Deventer: samen zoeken naar antwoorden

De gemeente Deventer heeft twee gebieden op het oog voor het plaatsen van windmolens, en voor de omwonenden zijn er deze maand vier inspraakmomenten. Twee avonden zijn inmiddels geweest en wat naar voren kwam, is dat bewoners veel vragen en zorgen hebben over het plaatsen van windmolens in hun omgeving, maar dat zij het gevoel hebben dat de gemeente hen daarin niet genoeg serieus neemt. Wij vinden het belangrijk om tegemoet te komen aan deze zorgen en willen de plannen daarom beter laten onderbouwen. Ook willen we dat wordt onderzocht of de bestaande zorgen terecht zijn.

Goed overleg en degelijke onderbouwing

De ChristenUnie heeft zich altijd hard gemaakt voor duurzame energie en is dan ook voor de plaatsing van windmolens en zonnepanelen. Want we weten ook dat we de bestaande duurzaamheidsambities niet kunnen halen zonder die elementen. Maar dat betekent niet dat je bijvoorbeeld windmolens zonder overleg en degelijke onderbouwing in de nabijheid van een woonwijk kunt plaatsen.

Vorige week zijn wij als gemeenteraadsleden met een aantal buurtbewoners van Deventer Wint op een fietstocht gegaan, met als doel om tijdens het fietsen te zien waar de molens moeten komen te staan en te luisteren naar de vragen die er leven. De omwonenden maken zich vooral zorgen over het geluid en de slagschaduw afkomstig van de molens en over de impact op de eigen gezondheid en de natuur. Welke invloed hebben het geluid en de laagfrequente trillingen die de molens afgeven bijvoorbeeld op de gezondheid? Komen de molens niet te dicht bij de woningen in het voorstel? En zullen dieren er last van hebben? Het zijn terechte zorgen, die we serieus moeten nemen.

Deze buurtbewoners zijn zeker niet tegen duurzaamheid – zij zijn juist enthousiast om de omgeving te verduurzamen en hebben inmiddels een alternatief plan aangeboden, wat getuigt van een grote betrokkenheid – maar hun verlangen is wel dat zo’n ingrijpend besluit tot stand komt in goed overleg, zodat er een oplossing komt waar iedereen achter staat.

Voldoende informatie leidt tot het juiste besluit

De ChristenUnie wil voor de belangen van de wijk en de natuur opkomen en de duurzaamheidsdoelen halen, en daarom samen zoeken naar antwoorden. Wat ons betreft moet er ofwel een betere onderbouwing komen voor het huidige voorstel, of moet er opnieuw naar de windverkenning worden gekeken als blijkt dat voor deze zoekgebieden bepaalde zorgen gegrond zijn. Om de juiste antwoorden te vinden, gingen we maandag 7 juni in gesprek met een aantal experts, op initiatief van de raadsleden en de bewoners zelf. In deze expert-sessie namen deskundigen ons mee in een aantal onderzoeken die er zijn gedaan over het geluid van windmolens en de impact van dat geluid op de mensen. Hoe zitten de normen in elkaar en wat weten we over de afstand van de windmolens tot aan de huizen? Welke afstand zouden we moeten hanteren? Het was een heel technische sessie, maar het gaf wel goede inzichten.

Met alle verzamelde vragen van bewoners en antwoorden van experts is er binnenkort hopelijk genoeg informatie om het juiste besluit te kunnen nemen. Hierbij gaan wij ook kennisnemen van de alternatieven van Deventer Wint en hoe die in te passen zijn in de duurzaamheidsdoelstellingen.           

Draagvlak voor het besluit is essentieel om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Daarom moet goed met elkaar worden doorgesproken over de samenhang van de wind- en zonverkenningen, om te kijken: wat past waar in onze mooie gemeente?

Online meekijken

De komende dagen staan nog twee inspraakavonden met bewoners op de planning; dit keer niet meer alleen online, maar ook fysiek in de raadzaal. Meekijken kan via deventer.raadsinformatie.nl op woensdag 9 juni om 20.00 uur en donderdag 10 juni om 19.00 uur.

Deel dit bericht

Labels: ,