Duurzaamheidskrediet voor iedereen die het nodig heeft

Gespikkeld woningbezit Zandweerd.jpg
Arie_de_Niet_Profielfotos_2022_blank_.png
Door Arie de Niet op 22 juli 2022 om 14:53

Duurzaamheidskrediet voor iedereen die het nodig heeft

Eigenaren van een slecht geïsoleerd huis kunnen een duurzaamheidskrediet krijgen om hun woning te verbeteren. Het duurzaamheidskrediet is een goedkope lening bedoeld voor mensen die nergens anders terecht kunnen. De lening was alleen beschikbaar voor bewoners van De Zandweerd. Op initiatief van de ChristenUnie wordt de lening onderdeel van een bredere aanpak voor het verduurzamen van woningen. De lening is daarmee beschikbaar voor alle huiseigenaren in Deventer die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het verlagen van hun energielasten.

Dweilen met de (gas)kraan open

De gemeente Deventer heeft van het rijk veel geld gekregen om de gestegen energiekosten te compenseren voor mensen met een laag inkomen. We hebben daar zelf nog wat extra bijgelegd om iedereen te kunnen helpen. De compensatie is nodig, maar het is een oplossing voor de korte termijn. Het is dweilen met de (gas)kraan open. Voor de lange termijn is het beter de gaskraan zo ver mogelijk dicht te draaien en de energiekosten omlaag te brengen.

Veel slecht geïsoleerde particuliere woningen

Met de woningbouwcorporaties hebben we afspraken over het verduurzamen van hun woningen. De corporaties werken daar heel hard aan en op veel plekken in Deventer is dat goed zichtbaar. Voor de sociale huurders is het dus geregeld. Maar wie een eigen huis heeft, moet het zelf doen. In Deventer zijn ook veel slecht geïsoleerde particuliere woningen. Uit een analyse blijkt dat die vooral staan in de wijken Zandweerd, Voorstad en Keizerslanden. De eigenaren worden nu geconfronteerd met hoge energiekosten, maar het lukt hen vaak niet om hun huis te verduurzamen. De belemmeringen zijn vaak zowel praktisch als financieel.

Energietransitie voor iedereen

Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de energietransitie. We geven hoge prioriteit aan het voorkomen van energiearmoede en het versnellen van het isoleren van woningen. We zijn dan ook blij met het plan dat de gemeente Deventer heeft opgesteld voor de aanpak van woningverbetering en energiearmoede. Het plan is op ons verzoek besproken in een raadstafel. In het plan staan veel goede dingen: focus op de woningen en eigenaren waar de nood het hoogst is, persoonlijke benadering, praktische ondersteuning en hulp bij de financiering. De aanpak loopt tot het voorjaar van 2023 en er is 8 ton beschikbaar voor subsidie van maatregelen. We kunnen daarmee ongeveer 800 huiseigenaren helpen.

Naast het goede zien we wel wat verbeterpunten. We zouden graag een meer integrale aanpak zien waarin niet het beschikbare budget, maar het doel leidend is. Dat doel is het verduurzamen van alle particuliere woningen. Daar zijn we in het voorjaar van 2023 echt nog niet klaar mee. Zorg dus ook voor continuïteit in de aanpak.

Uitbreiding duurzaamheidskrediet

We willen bovendien dat de impact van het plan zo groot mogelijk is. Bij duurzaamheidsmaatregelen gaan de kosten altijd voor de baten uit. Om die drempel te overwinnen, moeten de opties voor financiering optimaal worden benut. In de praktijk is dat een combinatie van eigen geld, subsidies en leningen. Maar niet iedereen komt voor een reguliere lening in aanmerking. De gemeente heeft daarvoor het duurzaamheidskrediet bedacht, dat is een goedkope lening waarbij de gemeente een deel van de kosten draagt en garant staat.

Het duurzaamheidskrediet was alleen beschikbaar voor de bewoners van De Zandweerd. Met een motie hebben we gevraagd om het krediet beschikbaar te stellen voor alle 800 huiseigenaren die we met het plan van aanpak willen bereiken. De motie is met ruime meerderheid aangenomen. Het duurzaamheidskrediet is dus beschikbaar voor iedereen die het nodig heeft.

Het is een mooi concreet resultaat in het verlengde van ons manifest aanpak energiearmoede waarmee we het zomerreces in kunnen. Maar we zijn er nog lang niet. De opgave is groter dan het beschikbare budget. We zullen ook na het reces blijven zoeken naar mogelijkheden om de impact verder te vergroten en het verduurzamen van woningen te versnellen.

Arie de Niet

Deel dit bericht

Labels: , , ,