Nieuwsbrief

Fractienieuws ChristenUnie Deventer - juni 2017

168x168_kinderenvrijdag 23 juni 2017 13:44 In deze nieuwsbrief:
- column fractievoorzitter Henrike Nijman
- stadspodium Grote Kerkhof: is het de investering waard?
- meer keuzevrijheid identiteitsgebonden jeugdzorg in Deventer
- stoepkrijten strafbaar? ChristenUnie trekt aan de bel
- geluidswal A1 bij Bathmen wordt gemeentelijk project
- illegale prostitutie neemt toe
- gemeenteraadsverkiezingen 2018: draagt u bij?
- waar was de fractie nog meer mee bezig? lees verder

Fractienieuws ChristenUnie Deventer - december 2016

168x168_museawoensdag 11 januari 2017 17:09 In deze nieuwsbrief:
- column fractievoorzitter Henrike Nijman
- wie investeert wijs in het speelgoedmuseum?
- verder met het fietsbeleid in Deventer
- help mee met het onderhoud van uw omgeving
- waar was de fractie nog meer mee bezig? lees verder

Fractienieuws ChristenUnie Deventer - juli 2016

168x168_fietsersvrijdag 22 juli 2016 16:51 In deze nieuwsbrief:
- column fractievoorzitter Henrike Nijman
- forse bezuiniging preventie jeugd: argumentatie ontbreekt
- ook onderbouwing bezuiniging fietsbeleid ontbreekt
- Deventer inwoners brengen ideeën aan tijdens succesvolle motiemarkt
- halverwege de termijn: hoe staat het met onze verkiezingsbeloften?
- waar was de fractie nog meer mee bezig? lees verder