Dag van stemming gemeenteraadsverkiezingen

woensdag 16 maart 2022

Eenmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden in Deventer plaats op woensdag 16 maart 2022. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 21 maart 2018.

Gemeenteraden in vogelvlucht

Per 1 januari 2020 is het aantal gemeenten 355. Drie decennia geleden bestond Nederland nog uit 774 gemeenten. De omvang van een gemeenteraad hangt samen met het aantal inwoners van de gemeente. De grootste gemeenteraden van Nederland (bij gemeenten met meer dan 200.000 inwoners) telt 45 leden, de kleinste 9 leden (bij gemeenten met minder dan 3000 inwoners). Het aantal raadsleden – en dus zetels – is altijd oneven. 


Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van B&W. Wethouders worden benoemd door de gemeenteraad, burgemeesters door de regering, na een procedure waarin ook de gemeenteraad een belangrijke stem heeft.

Bron: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden

« Terug