Verkiezingsprogramma

Inleiding

Als ChristenUnie zijn we dankbaar voor de plek die we hebben in de Deventer gemeenteraad.

Vanuit die plek kunnen wij een stem geven aan wie die stem niet heeft. Mensen die niet met hun verhaal kunnen komen vanwege schaamte of hun eigen veiligheid. Zoals vluchtelingen of slachtoffers van mensenhandel. Mensen die kwetsbaar zijn vanwege hun beperking en onze zorg en aandacht nodig hebben. Kinderen die de toekomst hebben en die we optimale kansen willen geven om zich te ontwikkelen. Als goede rentmeesters willen we ook de natuur een stem geven. Deventer mag van ons voorop lopen in duurzaamheid en het zoeken van een goede balans tussen landbouw, natuurbeheer en recreatie.

In Deventer hebben we veel mantelzorgers en vrijwilligers die de steun verdienen van degemeente. Veel vrijwilligers doen hun werk vanuit het besef dat het waardevol is om je in te zetten voor je medemens. Mantelzorgers zorgen voor familieleden die het waard zijn om voor te zorgen. Vanuit de Bijbel voel ik dat ook. We zijn niet op deze aarde voor onszelf, maar om een spiegel van Gods liefde te zijn voor de mensen om ons heen en op de plek waar we geplaatst zijn. Er gebeurt zoveel in onze mooie gemeente. Zoveel dat de moeite waard is om voor te strijden.

Zoveel om dankbaar voor te zijn. Zoveel waar we ook echt het verschil kunnen maken. In dit programma beschrijven we de thema’s en standpunten waarop we dat de komende jaren willen doen. Dat doe ik samen met de mensen die op de lijst staan. Een team van mensen die stuk voor stuk het verschil willen maken en met mij willen strijden tegen onrecht en voor Deventer. Een Deventer dat we graag een beetje mooier willen doorgeven!

Als ChristenUnie Deventer staan we in verbinding met alle ChristenUnie-bestuurders die lokaal, provinciaal en in de landelijke politiek hun plek hebben. Met elkaar staan we midden in de samenleving. De Christenunie:

  • Zorgt dat iedereen meetelt
  • Investeert in de toekomst van kinderen
  • Komt op voor (godsdienst)vrijheid

Als u meer wilt weten over onze standpunten kunt u ons verkiezingsprogramma hiernaast downloaden.

Doe met ons mee. Geef geloof een stem!

Henrike Nijman-Visscher
Fractievoorzitter en Raadslid van de ChristenUnie in de Gemeente Deventer