Eindelijk onafhankelijk onderzoek naar ICT

topbanner_deijsselmaandag 18 juli 2016 14:29

Deventer heeft opnieuw een forse tegenvaller op het gebied van ICT te verwerken. Vanwege projecten die uitlopen, hoog ziekteverzuim, externe inhuur en oplopende licentiekosten is er €1,8 miljoen nodig om de acute problemen op te lossen. Na een reeks eerdere incidenten is deze nieuwe tegenvaller aanleiding om een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren. ChristenUnie en VVD namen daarvoor het initiatief. Het voorstel kreeg brede steun in de raad.

Reeks van incidenten

Vorig jaar was er al gedoe rond mobiele telefoons die ongebruikt in de kast lagen. Wij hebben destijds schriftelijke vragen gesteld. Schoorvoetend gaf het college toe dat deze fout enkele tonnen zou kosten. Na een motie van ons en de VVD (Lars Wuister) is de gemeenteraad via de auditcommissie geïnformeerd over stand van zaken en risico's van ICT projecten. Dat heeft geleid tot een nuttig en open gesprek. Het college heeft daarbij aangegeven dat de aanpak zou worden gewijzigd om projecten beter te beheersen. En dat de gemeenteraad beter geïnformeerd zou worden over ICT. Daarmee leek een verbetering te zijn ingezet.

Opnieuw een forse tegenvaller

Maar de maatregelen hebben niet voldoende geholpen. Bij de jaarrekening 2015 bleek al dat er projecten uitgesteld en doorgeschoven moesten worden. En dat er €500.000 extra was uitgegeven om de boel draaiend te houden. In juni kwam het college met de mededeling dat er nog meer geld nodig was om een aantal acute problemen op te lossen. Begin 2016 was het ziekteverzuim maar liefst 14%. Zo'n hoog verzuim is een aanwijzing voor hoge werkdruk en beroerd management. Om het verzuim op te vangen zijn extra mensen ingehuurd. Oplopende licentiekosten zorgen ook nog eens voor extra kosten. In totaal gaat het om €1.800.000.

Veel vragen

Zo'n forse tegenvaller kan en mag niet onverwacht komen. We zijn blij dat het college dat zelf ook inziet en orde op zaken gaat stellen. Er zijn verschillende onderzoeken gestart naar de ICT-afdeling die we delen met Olst-Wijhe en Raalte (het DOWR-verband). Veel vragen moeten worden beantwoord. Zijn ambities en budget wel in balans? Is de organisatiestructuur die we hebben gekozen wel zo handig? Zijn alle verantwoordelijkheden helder? Waardoor is het hoge verzuim veroorzaakt? Welke ICT-uitdagingen komen nog op ons af? Hoe zorgen we dat we daar klaar voor zijn? En wat gaat dat kosten?

Onafhankelijk onderzoek

Voor de gemeenteraad is het belangrijk dat er een onafhankelijk onderzoek plaatsvindt. Een externe partij moet de situatie analyseren en uitzoeken waardoor de problemen worden veroorzaakt. Opnieuw hebben wij met samen met de VVD (Lars Wuister) het initiatief genomen. Deze keer was er breed draagvlak om de onderste steen boven te krijgen. De gemeenteraad heeft vorige week unaniem ingestemd met het onderzoek dat in november moet zijn afgerond.

Arie de Niet

« Terug

Archief > 2016

december

november

oktober

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari