Standpunten

Hier vindt u de onderwerpen waar de raadsfractie Deventer de lopende raadsperiode (tot 2018) extra aandacht voor heeft gevraagd in de gemeenteraad.

Op 21 maart 2018 kunt u opnieuw stemmen voor de samenstelling van de gemeenteraad in uw gemeente. Op dit moment werken we aan het verkiezingsprogramma voor 2018.

Wilt u weten wat de raadsfractie Deventer de afgelopen raadsperiode bereikt heeft? Klik dan hier!

Wij geven om Deventer

Geef om jongeren met een Wajong

Benut deze talenten, zorg voor goede begeleiding naar opleiding en werk.

Geef om de jeugd

Geen wirwar van hulpverlening, maar één hulpverlener verantwoordelijk voor een gezin.

Geef het goede voorbeeld

Geen wietteelt door de gemeente.

Geef om jonge alleenstaande ouders

Geef de ruimte om er te zijn voor je kind

Geef prostituees eerlijke kansen voor een nieuwe start

Bied hulp om uit te stappen en sluit prostitutieramen.

Geef om onze ouderen

Zorg voor voldoende basisvoorzieningen in de wijk.

Geef om elkaar

Bevorder sociale betrokkenheid, geef kerken en maatschappelijke organisaties daarin de ruimte

Geef om de leefbaarheid in de wijk

In elke wijk is een ontmoetingsplek

Geef de natuur de ruimte

Geen derde IJsselbrug

Geef om het klimaat

Stimuleer het isoleren van oude woningen en  energieneutraal bouwen

Geef om een gezonde economie

Houd de financiën op orde, zonder onverantwoorde bezuinigingen 

Geef geloof een stem!