Nieuws

 1. topbanner_winkelendpubliek
  168x168_arie
  Door Arie de Niet op 19 november 2021

  Het verschil maken in Deventer

  Gisteren hebben de leden van ChristenUnie Deventer ingestemd met mijn rol als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ik mag dus aan de slag en ik hoop weer terug te keren in de gemeenteraad!

  Het voelt goed om in politieke zin weer terug te zijn in Deventer. De provincie was leuk voor de afwisseling, maar mijn hart gaat echt harder kloppen van de concrete uitdagingen in onze stad en ons buitengebied. Dat heb ik gemerkt bij het opstellen van het verkiezingsprogramma. Maar ook de afgelopen week heeft me weer bewust gemaakt van de redenen waarom ik politiek actief ben. En van het feit dat we als ChristenUnie politiek het verschil moeten en kunnen maken.

  Lees verder
 2. BG_CUd_003.png
  168x168_henrike
  Door Henrike Nijman op 16 november 2021

  Samen leven is niet gratis: woorden bij de najaarsbegroting

  Afgelopen woensdag is in de gemeenteraad de begroting voor 2022 en verder behandeld. Als ChristenUnie hebben wij ingestemd met deze begroting. Betekent dit dat we het met alles in de begroting eens zijn? Nee. Maar tegelijk zitten er ook dingen in die wij heel graag willen. 

  In dit bericht lees je onze algemene bijdrage en onze motivatie bij een aantal moties en amendementen.

  Lees verder
 3. BG_CUd_003.png
  06 Tijs Banninga.png 168x168_henrike
  Door Thijs Banninga, Henrike Nijman op 30 oktober 2021

  Steeds dichter bij oplossingen voor de woningnood

  Veel mensen hebben moeite met het vinden van een huis, en iedereen is het erover eens dat daar wat aan moet veranderen. Er moet meer woongelegenheid komen, zoals betaalbare koopwoningen, duurzamere huurwoningen en levensloopbestendige woningen. Het vinden van geschikte locaties hiervoor is een uitdaging, maar gelukkig komen we steeds dichter bij oplossingen. We delen graag waar we mee bezig zijn, en willen tegelijk een oproep doen om mee te denken. Want prettig wonen is voor iedereen van belang.

  Lees verder
 4. BG_CUd_003.png
  CU Deventer logo
  Door ChristenUnie Deventer op 30 oktober 2021

  Een mooie periode met successen

  De afgelopen tijd kwamen er een aantal waardevolle veranderingen in de Deventer politiek. Dingen waar wij als ChristenUnie ons lange tijd hard voor hebben gemaakt.

  Zo hebben we ons ingezet voor woonruimte voor zwerfjongeren, voor betere ondersteuning voor mantelzorgers, voor fietsers op de Wellekade, en voor mensen die last krijgen van de stijgende gasprijzen. In dit bericht vertellen we meer over de belangrijkste successen op deze vragen.

  Lees verder
 5. Arie de Niet voorgedragen als kandidaat-lijsttrekker ChristenUnie Deventer
  CU Deventer logo
  Door ChristenUnie Deventer op 17 juli 2021

  Arie de Niet voorgedragen als kandidaat-lijsttrekker

  Als bestuur zijn we heel blij om Arie de Niet nu al voor te kunnen dragen als kandidaat-lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Op de tweede plaats van de lijst staat Henrike Nijman, die nu voor onze partij in de gemeenteraad zit. Op de komende ledenvergadering in november zal deze voordracht aan de leden worden voorgelegd.

  We zien met deze twee ervaren, kundige kandidaten met veel vertrouwen uit naar de komende campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

  Lees verder
 6. Einde politieke jaar
  CU Deventer logo
  Door ChristenUnie Deventer op 17 juli 2021

  Einde van het politieke seizoen

  Het is het eind van het politieke seizoen 2020-2021. Het bestuur en de fractie van de ChristenUnie Deventer hebben dit politieke jaar op een gezellige manier af kunnen sluiten met een borrel.

  Fractievoorzitter Henrike Nijman: "Het was een pittig jaar, het was een raar jaar. Voor iedereen maar ook voor ons. Ik ben blij dat de vergaderingen er even op zitten. Er is nu even een periode van rust. We gaan er in september weer vol tegenaan."

  Lees verder
 7. Een goed gesprek over windturbines in Deventer
  168x168_jasper
  Door Jasper Buist op 26 juni 2021

  Pas op de plaats voor de windverkenning

  In de raadstafel van 16 juni heeft het Deventer college besloten geen zoekgebieden in stemming te brengen in de raad. Dat was ook waar wij als ChristenUnie voor hebben gepleit. In plaats daarvan begint na de zomer een nieuwe zoektocht naar hoe in Deventer meer duurzame energie op te wekken.

  Tijdens de raadstafel voerde Jasper Buist namens de ChristenUnie Deventer het woord. Hier volgt de tekst van zijn bijdrage, iets geredigeerd voor de leesbaarheid.

  Lees verder