Berichten geschreven door Henrike Nijman

 1. Profiel foto Henrike.jpeg
  Henrieke_Nijman_2_Profielfotos_2022_blank_3.png
  Door Henrike Nijman op 11 februari 2023

  Waarom ik op de lijst voor de Provinciale Staten sta

  Op de lijst voor de provinciale staten van Overijssel mag ik op nummer 7 staan. Allereerst omdat ik het belangrijk vind dat er vanuit alle hoeken van de provincie mensen op de lijst staan. Maar ook vanuit de inhoud wil ik graag een bijdrage leveren in de grote en complexe discussies die we op dit moment met elkaar voeren.

  Lees verder
 2. Voorlezen
  Henrieke_Nijman_2_Profielfotos_2022_blank_3.png
  Door Henrike Nijman op 26 januari 2023

  Stimuleer ouders bij voorschoolse educatie

  Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat elk kind de kans krijgt zich te ontwikkelen. Door verschillen in de thuissituatie is dat niet vanzelfsprekend. Voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) helpt om achterstanden in de eerste vier jaar te verkleinen. Bij de behandeling van het beleidsplan Jonge Kind & VVE hebben we gevraagd om de rol van de ouders niet uit het oog te verliezen. Zij zijn en blijven eerst verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind.

  Lees verder
 3. Synagoge_LangeB_19_liggend.jpg
  Henrieke_Nijman_2_Profielfotos_2022_blank_3.png
  Door Henrike Nijman op 3 mei 2022

  Stilstaan bij het leed van Joodse burgers in Deventer

  Begin april is in het Etty Hillesum Centrum een onderzoek naar Joods vastgoed in Deventer gepresenteerd. De onderzoekers hebben gekeken naar de onteigening van woningen en winkels van Joodse inwoners in de Tweede Wereldoorlog en naar het rechtsherstel dat na de oorlog plaatsvond. Er was ook aandacht voor de rol van de gemeente Deventer. Het is pijnlijk om te constateren dat het rechtsherstel vooral zakelijk was en dat er nauwelijks oog was voor het leed van teruggekeerde Joodse inwoners.

  Lees verder
 4. Afscheid Henrike Nijman 2.jpg
  Henrieke_Nijman_2_Profielfotos_2022_blank_3.png
  Door Henrike Nijman op 1 april 2022

  Afscheid als raadslid

  Het moment waarvan je weet dat het gaat komen. Zo voelde het woensdagavond. Afscheid nemen van mijn functie als raadslid en met mij namen er nog 18 mensen afscheid. Het was geen somber gedoe, het was een feestje. Ik kijk enorm goed terug op de afgelopen 10 jaar en ook op de afgelopen campagne. Het was mooi om op deze avond van alle raadsleden nog eens hun stokpaardje, of hun drive te horen. Het was genieten van de (insite) grapjes. Het was hartverwarmend om daar ook de fractie en een deel van het bestuur te treffen.

  Lees verder
 5. gemeenteraadsverkiezingen2022.jpg
  Henrieke_Nijman_2_Profielfotos_2022_blank_3.png
  Door Henrike Nijman op 9 maart 2022

  Gebruik je stem goed!

  Woensdag 9 maart, de laatste inhoudelijke vergadering van deze raadsperiode. Op de agenda staan nog een paar belangrijke onderwerpen o.a. het initiatiefvoorstel voor verkabelen (ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen) en een paar goede moties. Bij de moties is aandacht voor de situatie in de Oekraine, kleinschalige duurzame energieopwekking en de actualisering van de bomenkapcriteria.

  Lees verder
 6. Iedereen doet mee_uitsnede.jpg
  Henrieke_Nijman_2_Profielfotos_2022_blank_3.png
  Door Henrike Nijman op 24 februari 2022

  In Deventer doet iedereen mee!

  Het klinkt haast als een opdracht: “Gij zult meedoen”. Toch is deze slogan heel anders bedoeld. Het is de titel van het manifest wat op 6 oktober 2021 door veel partijen werd getekend. Namens de ChristenUnie hebt ik dit manifest ook getekend. Het mag namelijk niet uitmaken of je wel of geen beperking hebt, iedereen moet mee kunnen doen.

  Lees verder
 7. House_of_Refuge.jpeg
  Henrieke_Nijman_2_Profielfotos_2022_blank_3.png
  Door Henrike Nijman op 24 februari 2022

  Werkbezoek bij House of Refuge

  Afgelopen week hebben we kennisgemaakt met de kerkelijke gemeente "House of Refuge". Dit betekent Huis van Toevlucht. Een passende naam voor een gemeente die vanuit Gods woord een toevlucht wil zijn voor iedereen die God zoekt of hulp zoekt. 

  Lees verder

  Labels:

 8. MeesterGeertshuis_groepsfoto.jpg

  Geslaagde campagnedag bij A Rocha en het Meester Geertshuis

  De verkiezingen komen snel dichterbij, dus trokken we er deze zaterdag op uit. In de campagne en in onze politieke keuzes willen we aandacht geven aan wat echt telt. Vandaag was dat de natuur en maatschappelijke opvang met oog voor mensen. We gingen 's ochtends met A Rocha aan de slag in natuurgebied De Oostermaet. 's Middags was Nico Drost (voormalig Tweede Kamerlid en landelijk campagneleider) met Henrike Nijman te gast bij het Meester Geertshuis.

  Lees verder
 9. spelletjes.jpeg
  Henrieke_Nijman_2_Profielfotos_2022_blank_3.png Arie_de_Niet_Profielfotos_2022_blank_.png
  Door Henrike Nijman, Arie de Niet op 18 januari 2022

  Spellen en speelgoed voor de noodopvang

  Op wereldvluchtelingendag (vrijdag 14 januari) zijn lijsttrekker Arie de Niet en raadslid Henrike Nijman op bezoek geweest bij de noodopvang in Borgele. Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht. We kunnen de oorzaken vaak niet oplossen. Maar we kunnen ze wel een veilige plek bieden. Wij zijn blij dat Deventer zijn verantwoordelijkheid neemt en ruimte biedt voor noodopvang die de overvolle asielzoekercentra ontlasten. Op 20 december is die noodopvang geopend in een voormalig schoolgebouw aan de Wittenstein. Er kunnen ongeveer 100 vluchtelingen worden opgevangen.

  Lees verder
 10. blad-banner.jpeg
  Henrieke_Nijman_2_Profielfotos_2022_blank_3.png Arie_de_Niet_Profielfotos_2022_blank_.png
  Door Henrike Nijman, Arie de Niet op 3 januari 2022

  Helaas, de bezinebladblazer blijft nog even

  Stoepen en fietspaden moeten van blad worden ontdaan. Maar is het echt nodig om lawaaiige en vervuilende benzinebladblazers in te zetten? We hebben daarover schriftelijke vragen gesteld aan het college. De vragen zijn vlot en goed beantwoord. Maar de antwoorden zijn ook wat onbevredigend omdat de conclusie is dat we in Deventer voorlopig nog niet zijn verlost van benzinebladblazers.

  Lees verder