Verkiezingsprogramma 2022-2026

Samen recht doen: dat is wat de ChristenUnie in Deventer wil bereiken. Daarom gaan we in de periode 2022-2026 voor: 

CUdeventer_picto_OverheidSamen1. Een betrouwbare, toegankelijke overheid.

De gemeente stelt de menselijke maat boven het systeem. Ook betrekt de gemeente inwoners bij de plannen die ze maakt.

 

CUdeventer_picto_KrachtSamenleving2. Benut de kracht van de samenleving.

Vrijwilligers zijn van groot belang. We moedigen jong en oud, religieus en niet-religieus, aan om bij te dragen en naar elkaar om te zien. Zo doen we samen recht. De gemeente steunt organisaties die hier een bijdrage aan leveren.

 

CUdeventer_picto_Duurzaamheid3. Daadkracht in duurzaamheid.

We willen concrete resultaten: verduurzamen van bestaande woningen, energiebesparing bij bedrijven, inzet van wind- en zonne-energie. We zorgen voor ál het leven, dus versterken we de biodiversiteit en vergroenen we waar mogelijk. We zetten in op draagvlak en lokaal eigenaarschap van nieuwe energie.

 

CUdeventer_picto_DuurzaamSamen4. Een sociale energietransitie.

We zorgen samen, arm en rijk, voor de schepping. Veel duurzame maatregelen zijn alleen betaalbaar voor mensen met een hoger inkomen. Daarom ondersteunen we huiseigenaren met een laag inkomen bij de isolatie van hun huis.

 

CUdeventer_picto_GoedeRelaties5. Waardevolle relaties.

Volwassenen en kinderen komen tot bloei in relatie tot elkaar. Deventer biedt hulp bij relatie- en opvoedvragen. Bij scheiding en andere moeilijke situaties thuis bieden we ondersteuning.

 

CUdeventer_picto_ToekomstJongeren6. Gezonde jongeren, mentaal en fysiek.

Dit betekent dat je gezien wordt en dat er ruimte is om elkaar te ontmoeten, dat er genoeg te beleven is in de stad, dat er excellent onderwijs is aan ROC of Saxion, en dat er ondersteuning is om op terug te vallen als het even moeilijk is.

 

CUdeventer_picto_MenselijkeAandacht7. Elk mens is kostbaar en verdient onze aandacht.

Deventer zet in op preventie en goede verslavingszorg, en ondersteunt prostituees die uit willen stappen.

 

CUdeventer_picto_BouwenToekomst8. Bouwen voor de toekomst.

Daarom bouwen we divers en op maat, in de stad en in de kernen. We zorgen dat ouderen een prettige plek kunnen vinden met voorzieningen binnen handbereik, zodat jongere generaties kunnen doorschuiven

 

CUdeventer_picto_Bereikbaarheid9. Een aantrekkelijke en goed bereikbare stad.

Voetganger en fietser staan centraal bij de inrichting van de stad.

 

CUdeventer_picto_FinancieelBeleid10. Gezond financieel beleid.

We willen dat Deventer zorgvuldig omgaat met belastinggeld. De uitgaven moeten in balans zijn met de inkomsten. We kiezen niet voor prestigeprojecten, maar voor duurzaamheid en sociale gerechtigheid.