Berichten geschreven door Jasper Buist

 1. Gespikkeld woningbezit Zandweerd.jpg
  Jasper_Buist_Profielfotos_2022_blank_6.png
  Door Jasper Buist op 27 mei 2023

  Steun voor flexwonen

  De ChristenUnie heeft ingestemd met drie locaties voor flexwonen in Deventer. Voor ons is belangrijk dat flexwonen wordt ingezet voor spoedzoekers. De druk op de wachtlijst voor sociale huurwoningen wordt daardoor minder. De flexwoningen staan er meer dan 15 jaar dus hebben we gelet op een zorgvuldige procedure en een goed participatietraject.

  Lees verder

  Labels: ,

 2. Een goed gesprek over windturbines in Deventer
  Jasper_Buist_Profielfotos_2022_blank_6.png
  Door Jasper Buist op 26 juni 2021

  Pas op de plaats voor de windverkenning

  In de raadstafel van 16 juni heeft het Deventer college besloten geen zoekgebieden in stemming te brengen in de raad. Dat was ook waar wij als ChristenUnie voor hebben gepleit. In plaats daarvan begint na de zomer een nieuwe zoektocht naar hoe in Deventer meer duurzame energie op te wekken.

  Tijdens de raadstafel voerde Jasper Buist namens de ChristenUnie Deventer het woord. Hier volgt de tekst van zijn bijdrage, iets geredigeerd voor de leesbaarheid.

  Lees verder
 3. Een goed gesprek over windturbines in Deventer
  Jasper_Buist_Profielfotos_2022_blank_6.png Henrieke_Nijman_2_Profielfotos_2022_blank_3.png
  Door Jasper Buist, Henrike Nijman op 9 juni 2021

  Windenergie in Deventer: samen zoeken naar antwoorden

  De gemeente Deventer heeft twee gebieden op het oog voor het plaatsen van windmolens, en voor de omwonenden zijn er deze maand vier inspraakmomenten. Twee avonden zijn inmiddels geweest en wat naar voren kwam, is dat bewoners veel vragen en zorgen hebben over het plaatsen van windmolens in hun omgeving, maar dat zij het gevoel hebben dat de gemeente hen daarin niet genoeg serieus neemt. Wij vinden het belangrijk om tegemoet te komen aan deze zorgen en willen de plannen daarom beter laten onderbouwen. Ook willen we dat wordt onderzocht of de bestaande zorgen terecht zijn.

  Lees verder
 4. Een goed gesprek over windturbines in Deventer
  Jasper_Buist_Profielfotos_2022_blank_6.png Henrieke_Nijman_2_Profielfotos_2022_blank_3.png
  Door Jasper Buist, Henrike Nijman op 16 april 2021

  Een goed gesprek over ... windturbines in Deventer

  Op maandag 29 maart hebben we als fractie en bestuur gesproken met een aantal ChristenUnie-leden over windenergie en de windverkenning die de gemeente Deventer heeft laten uitvoeren. Deze leden wonen in het zoekgebied waarbinnen de gemeente Deventer het plaatsen van windmolens overweegt. Deze windmolens kunnen grote impact op de woon- en leefomgeving van mensen hebben. Uit het gesprek hebben we goede aanknopingspunten voor de verdere discussie in de gemeenteraad kunnen halen.

  Lees verder
 5. omgwet-1200x675.jpg
  Jasper_Buist_Profielfotos_2022_blank_6.png
  Door Jasper Buist op 17 februari 2021

  De Omgevingswet: Duidelijk maken waar je over wilt gaan

  In Deventer hebben raadsleden het initiatief genomen om een aantal verdiepende sessies te organiseren. Onderwerpen als participatie, omgevingsplan en het adviesrecht kwamen aan de orde, maar ook casussen uit de praktijk.

  De Omgevingswet verandert de relatie tussen burgers en de overheid, zo ook de rol van de gemeenteraad. Het idee is dat de Raad gaat sturen op hoofdlijnen. Hoe voorkom je dat je als Raad ergens niets meer over kunt zeggen, terwijl je dat wel had gewild?

  Lees het in de blog van Bas Donkers en Jasper Buist.

  Lees verder
 6. Duurzaamheid in Deventer
  Jasper_Buist_Profielfotos_2022_blank_6.png
  Door Jasper Buist op 29 januari 2021

  Het plaatsen van windmolens: een gezamenlijke discussie

  Al een aantal jaren heeft de gemeente plannen voor het plaatsen van windmolens, in het kader van een energieneutraal Deventer. Intussen zijn twee locaties bekendgemaakt die hiervoor geschikt zijn, beide gelegen langs de A1. Of het daadwerkelijk in die gebieden gaat gebeuren, daarover moet nog worden nog besloten. ChristenUnie-raadsopvolger Jasper Buist: “Als ChristenUnie zijn wij voor duurzaamheid. Om klimaatverandering tegen te gaan, is het hard nodig om over te stappen op andere energiebronnen. Daarom steunen wij de plannen rond het plaatsen van windmolens. Maar voor de ChristenUnie heeft ook participatie van inwoners een belangrijk aandeel: het is een discussie die we gezamenlijk moeten voeren."

  Lees verder
 7. duurzaam2.jpg
  Jasper_Buist_Profielfotos_2022_blank_6.png
  Door Jasper Buist op 7 september 2020

  Dit najaar op de agenda: Warmtenet Zandweerd

  Voordat corona de wereld veranderde hadden er al een aantal informatieavonden met de bewoners van de wijk Zandeweerd plaatsgevonden over het ‘slimme warmtenet’.

  Lees verder
 8. duurzaam.jpeg
  Jasper_Buist_Profielfotos_2022_blank_6.png
  Door Jasper Buist op 9 juni 2020

  RES versus Energieplan

  In een aantal eerdere bijdragen ben ik ingegaan op het Deventer Energieplan. Door onder andere de coronacrisis heeft er nog geen besluitvorming over het Energieplan plaatsgevonden. Daarnaast loopt er ook een RES (Regionale EnergieStrategie)-traject tussendoor. In deze bijdrage ga ik proberen meer duidelijkheid te geven over de verschillen tussen het Energieplan en de RES met het bijbehorende ‘bod’. Deze twee sporen hebben allebei met de energietransitie te maken. Afsluitend leg ik uit wat ze met elkaar te maken hebben, en wat wij als ChristenUnie van het RES-bod vinden.

  Lees verder
 9. groen.jpeg
  Jasper_Buist_Profielfotos_2022_blank_6.png
  Door Jasper Buist op 13 december 2019

  Hoe verder met de duurzaamheidstransitie

  In een eerdere bijdrage heb ik, Jasper Buist, u bijgepraat over de stand van zaken rond de duurzaamheidstransitie. Dat ook bij dit onderwerp gesproken wordt over een transitie heb ik mijn vorige bijdrage uitgelegd.
  Er is de afgelopen periode veel gesproken over duurzaamheid, maar er zijn nog geen wezenlijke besluiten door de raad genomen.
  De afgelopen periode heeft voornamelijk in het teken gestaan van het voorbereiden op de Energievisie en de RES (Regionale Energie Strategie) .

  Lees verder
 10. topbanner_bloem
  Jasper_Buist_Profielfotos_2022_blank_6.png
  Door Jasper Buist op 28 februari 2019

  Nieuw college, nieuwe kansen voor duurzaamheid

  Na een lange onderhandelingen is afgelopen zomer een nieuw college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd. Met een wethouder (Carlo Verhaar) uit de gelederen van GroenLinks zijn onze verwachtingen ten aanzien van duurzaamheid hoog gespannen. Nieuwe woningen hoeven niet meer automatisch aangesloten worden op het aardgas, dus volop kansen om echt werk te maken van duurzame woningbouw.

  Steunfractielid Jasper Buist is woordvoerder duurzaamheid vanuit de fractie. Hij gaat u de komende tijd op deze plek meenemen in de discussies en besluitvorming rond dit onderwerp. 

  Lees verder