Jasper Buist

Jasper Buist is werkzaam in de ruimtelijke ordening. Na het afronden van de studie Milieuplanologie aan Rijkshogeschool IJsseland (nu Saxion) in Deventer is hij na het werken via detacheringbureaus in 2000 verhuisd naar Kampen vanwege werk in Zwartsluis en vervolgens in Dalfsen. In de zomer van 2008 verhuisd naar Deventer vanwege het aanvaarden van een baan bij de gemeente Barneveld. Sinds de winter van 2009 is hij betrokken bij de ChristenUnie Deventer als lid van de steunfractie. In 1998 was hij betrokken bij de gemeenteraadsverkiezingen in het campagneteam van het samenwerkingsverband GPV/RPF/SGP.

Personalia

 • titulatuur, naam; voor- en roepnaam: ing. J.P. Buist (Jasper)
 • geboortejaar en plaats: 1969, Dalfsen
 • woonplaats: Deventer
 • samenlevingsvorm: gehuwd, één kind
 • levensbeschouwing: lid van de samenwerkingsgemeente van drie gereformeerde kerken

Huidige hoofdfunctie

 • Planologisch Juridisch medewerker, vanaf 1 juli 2008

Opleidingen

 • 1986 - 1991 MTuS Frederiksoord (tuinbouwsector)
 • 1993 - 1997 HBO (ing) Milieuplanologie Rijkshogeschool IJselland Deventer
 • 1992 -1993 vervullen dienstplicht

Huidige nevenfuncties

 • Lid Steunfractie ChristenUnie Deventer;
 • Geluidstechnicus tijdens erediensten samenwerkingsgemeente;
 • Lid Ondernemingsraad gemeente Barneveld

Vorige nevenfuncties

 • Lid Ondernemingsraad gemeente Dalfsen
 • Diaken Bazuinkerk Kampen
 • Voorzitter taakgroep Dienstbetoon

Bijzonderheden

Hobby's en interesses e.d.

 • Lezen: kranten e.d.
 • Muziek: luisteren en volgen nieuwe ontwikkelingen
 • Wandelen en fietsen