Politieke structuur van Deventer

De politiek in Deventer kent verschillende soorten vergaderingen: forum, raadstafel en raadsvergadering.

Het forum is de meest vrije vorm. In het forum kunnen inwoners of organisaties iets presenteren en met de raad in gesprek gaan. Het forum is vrij informeel. De raadstafels zijn bedoeld voor beeldvorming en debat over een onderwerp of voorstel. Vaak is er de gelegenheid om in te spreken bij een raadstafel. Er zijn drie parallelle sessies over verschillende onderwerpen. In de gemeenteraadsvergadering wordt gestemd over onderwerpen die vaak eerder bij een raadstafel aan bod zijn geweest. Alleen bij belangrijke onderwerpen wordt er nog daadwerkelijk gedebateerd. Lees hier meer over de politiek van Deventer.

De ChristenUnie Deventer heeft één zetel (van 37) in de gemeenteraad. Deze zetel worden bezet door Henrike Nijman.

Naast de gemeenteraadsleden mag elke partij een aantal 'opvolgers' aanwijzen. Opvolgers mogen namens de partij het woord voeren in de raadstafel. Opvolgers moeten op de kieslijst van de laatste verkiezingen hebben gestaan en moeten net als gemeenteraadsleden een eed afleggen. Dankzij de inzet van opvolgers kan de ChristenUnie aan alle raadstafels meedoen. Momenteel heeft de fractie drie opvolgers: Jasper Buist, Wim van der Weele en Thijs Banninga.