Henrike Nijman (fractievoorzitter)

Mijn naam is Henrike Nijman. Getrouwd, moeder van 2 kinderen en inmiddels 14 jaar woonachtig in Deventer. Ik ben sinds september 2012 raadslid voor de ChristenUnie in deze geweldige stad. Daarnaast werk ik parttime als coördinator van de Brede School in Almelo.

Het gaat me aan het hart als ik zie hoe moeilijk sommige groepen het hebben in ons welvarende Nederland. Gezinnen waarvan de kinderen extra zorg nodig hebben en die in een hele snelle maatschappij carrière,  opvoeding en allerlei hobby’s moeten combineren. Maar ook ouderen of mensen met een beperking die onze zorg en aandacht extra nodig hebben. Mensen die in een kwetsbare positie zitten, waarin ze vaak niet zelf kunnen kiezen zoals prostituees en mensen die in Nederland asiel hebben gezocht.

Ik wil een stem geven aan deze mensen. In Deventer. Vanuit mijn Christen zijn. Omdat ik een hart heb voor gezinnen en kwetsbare mensen. Ik wil Jezus voorbeeld navolgen op de plek waar mijn talent ligt.

Als christenen hebben we veel te bieden. God heeft de mens niet gemaakt om alleen te zijn, maar in relaties (partners, families, kerken, kringen, buurten) komen mensen tot hun bestemming. Dat wil ik graag in heel Deventer uitdragen.

Het sociale domein is mijn specifieke aandachtsgebied. Met de grote landelijke veranderingen op komst in de AWBZ-zorg en Jeugdzorg  is het goed om je te specialiseren in een beperkt aantal onderwerpen en daar dan ook vol voor te gaan.