Henrike Nijman (opvolger)

Henrike Nijman (1980)
Coördinator Integraal Kindcentrum bij Avedan Welzijn

De ChristenUnie is mijn partij omdat het een partij is van christenen, en voor iedereen. Mijn christelijke achtergrond inspireert me elke dag om het goede te zoeken voor Deventer, al zijn mensen en zijn mooie omgeving. Ik wil me inzetten voor een samenleving die we met elkaar vorm en kleur geven. Benut de kracht van de samenleving. Als raadslid heb ik de afgelopen jaren ook de moeilijke kant van het leven gezien. Mensen in de knel. Voor deze mensen wil ik vanuit de ChristenUnie ook een stem zijn. Juist daar is aandacht en menselijkheid nodig.

Weblog berichten van Henrike Nijman

 1. Pand Keizerstraat Deventer.jpg
  Henrieke_Nijman_2_Profielfotos_2022_blank_3.png
  Door Henrike Nijman op 18 april 2023 om 20:00

  Gezondheid staat buiten spel

  De mogelijke vestiging van de McDonalds in het centrum zorgt voor felle discussies. De ChristenUnie is ook niet blij met een groot fastfood restaurant aan de kop van de Keizerstraat. Maar de gemeenteraad heeft er zelf voor gekozen om gezondheid niet aan te wijzen als criterium bij het verlenen van een vergunning. We hebben nu dus weinig te kiezen. Maar dat moet veranderen. We stellen daarom voor om vanaf nu wel regels voor gezondheid in ons preventiebeleid en de omgevingsvisie op te nemen. 

  Lees meer over "Gezondheid staat buiten spel"
 2. Profiel foto Henrike.jpeg
  Henrieke_Nijman_2_Profielfotos_2022_blank_3.png
  Door Henrike Nijman op 11 februari 2023 om 17:29

  Waarom ik op de lijst voor de Provinciale Staten sta

  Op de lijst voor de provinciale staten van Overijssel mag ik op nummer 7 staan. Allereerst omdat ik het belangrijk vind dat er vanuit alle hoeken van de provincie mensen op de lijst staan. Maar ook vanuit de inhoud wil ik graag een bijdrage leveren in de grote en complexe discussies die we op dit moment met elkaar voeren.

  Lees meer over "Waarom ik op de lijst voor de Provinciale Staten sta"
 3. Voorlezen
  Henrieke_Nijman_2_Profielfotos_2022_blank_3.png
  Door Henrike Nijman op 26 januari 2023 om 10:58

  Stimuleer ouders bij voorschoolse educatie

  Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat elk kind de kans krijgt zich te ontwikkelen. Door verschillen in de thuissituatie is dat niet vanzelfsprekend. Voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) helpt om achterstanden in de eerste vier jaar te verkleinen. Bij de behandeling van het beleidsplan Jonge Kind & VVE hebben we gevraagd om de rol van de ouders niet uit het oog te verliezen. Zij zijn en blijven eerst verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind.

  Lees meer over "Stimuleer ouders bij voorschoolse educatie"
 4. Synagoge_LangeB_19_liggend.jpg
  Henrieke_Nijman_2_Profielfotos_2022_blank_3.png
  Door Henrike Nijman op 3 mei 2022 om 20:00

  Stilstaan bij het leed van Joodse burgers in Deventer

  Begin april is in het Etty Hillesum Centrum een onderzoek naar Joods vastgoed in Deventer gepresenteerd. De onderzoekers hebben gekeken naar de onteigening van woningen en winkels van Joodse inwoners in de Tweede Wereldoorlog en naar het rechtsherstel dat na de oorlog plaatsvond. Er was ook aandacht voor de rol van de gemeente Deventer. Het is pijnlijk om te constateren dat het rechtsherstel vooral zakelijk was en dat er nauwelijks oog was voor het leed van teruggekeerde Joodse inwoners.

  Lees meer over "Stilstaan bij het leed van Joodse burgers in Deventer"
 5. Afscheid Henrike Nijman 2.jpg
  Henrieke_Nijman_2_Profielfotos_2022_blank_3.png
  Door Henrike Nijman op 1 april 2022 om 20:00

  Afscheid als raadslid

  Het moment waarvan je weet dat het gaat komen. Zo voelde het woensdagavond. Afscheid nemen van mijn functie als raadslid en met mij namen er nog 18 mensen afscheid. Het was geen somber gedoe, het was een feestje. Ik kijk enorm goed terug op de afgelopen 10 jaar en ook op de afgelopen campagne. Het was mooi om op deze avond van alle raadsleden nog eens hun stokpaardje, of hun drive te horen. Het was genieten van de (insite) grapjes. Het was hartverwarmend om daar ook de fractie en een deel van het bestuur te treffen.

  Lees meer over "Afscheid als raadslid"
 6. gemeenteraadsverkiezingen2022.jpg
  Henrieke_Nijman_2_Profielfotos_2022_blank_3.png
  Door Henrike Nijman op 9 maart 2022 om 23:43

  Gebruik je stem goed!

  Woensdag 9 maart, de laatste inhoudelijke vergadering van deze raadsperiode. Op de agenda staan nog een paar belangrijke onderwerpen o.a. het initiatiefvoorstel voor verkabelen (ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen) en een paar goede moties. Bij de moties is aandacht voor de situatie in de Oekraine, kleinschalige duurzame energieopwekking en de actualisering van de bomenkapcriteria.

  Lees meer over "Gebruik je stem goed!"
 7. Iedereen doet mee_uitsnede.jpg
  Henrieke_Nijman_2_Profielfotos_2022_blank_3.png
  Door Henrike Nijman op 24 februari 2022 om 23:15

  In Deventer doet iedereen mee!

  Het klinkt haast als een opdracht: “Gij zult meedoen”. Toch is deze slogan heel anders bedoeld. Het is de titel van het manifest wat op 6 oktober 2021 door veel partijen werd getekend. Namens de ChristenUnie hebt ik dit manifest ook getekend. Het mag namelijk niet uitmaken of je wel of geen beperking hebt, iedereen moet mee kunnen doen.

  Lees meer over "In Deventer doet iedereen mee!"
 8. House_of_Refuge.jpeg
  Henrieke_Nijman_2_Profielfotos_2022_blank_3.png
  Door Henrike Nijman op 24 februari 2022 om 23:10

  Werkbezoek bij House of Refuge

  Afgelopen week hebben we kennisgemaakt met de kerkelijke gemeente "House of Refuge". Dit betekent Huis van Toevlucht. Een passende naam voor een gemeente die vanuit Gods woord een toevlucht wil zijn voor iedereen die God zoekt of hulp zoekt. 

  Lees meer over "Werkbezoek bij House of Refuge"

  Labels:

 9. MeesterGeertshuis_groepsfoto.jpg
  Henrieke_Nijman_2_Profielfotos_2022_blank_3.png Carolien_van_Maanen_Profielfotos_2022_blank_5.png Pepijn_Deddens_Profielfotos_2022_blank_13.png
  Door Henrike Nijman, Carolien van Maanen, Pepijn Deddens op 19 februari 2022 om 21:08

  Geslaagde campagnedag bij A Rocha en het Meester Geertshuis

  De verkiezingen komen snel dichterbij, dus trokken we er deze zaterdag op uit. In de campagne en in onze politieke keuzes willen we aandacht geven aan wat echt telt. Vandaag was dat de natuur en maatschappelijke opvang met oog voor mensen. We gingen 's ochtends met A Rocha aan de slag in natuurgebied De Oostermaet. 's Middags was Nico Drost (voormalig Tweede Kamerlid en landelijk campagneleider) met Henrike Nijman te gast bij het Meester Geertshuis.

  Lees meer over "Geslaagde campagnedag bij A Rocha en het Meester Geertshuis"
 10. spelletjes.jpeg
  Arie_de_Niet_Profielfotos_2022_blank_.png Henrieke_Nijman_2_Profielfotos_2022_blank_3.png
  Door Arie de Niet, Henrike Nijman op 18 januari 2022 om 23:32

  Spellen en speelgoed voor de noodopvang

  Op wereldvluchtelingendag (vrijdag 14 januari) zijn lijsttrekker Arie de Niet en raadslid Henrike Nijman op bezoek geweest bij de noodopvang in Borgele. Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht. We kunnen de oorzaken vaak niet oplossen. Maar we kunnen ze wel een veilige plek bieden. Wij zijn blij dat Deventer zijn verantwoordelijkheid neemt en ruimte biedt voor noodopvang die de overvolle asielzoekercentra ontlasten. Op 20 december is die noodopvang geopend in een voormalig schoolgebouw aan de Wittenstein. Er kunnen ongeveer 100 vluchtelingen worden opgevangen.

  Lees meer over "Spellen en speelgoed voor de noodopvang"