Berichten geschreven door Henrike Nijman

 1. blad-banner.jpeg
  Henrieke_Nijman_2_Profielfotos_2022_blank_3.png Arie_de_Niet_Profielfotos_2022_blank_.png
  Door Henrike Nijman, Arie de Niet op 3 januari 2022

  Helaas, de bezinebladblazer blijft nog even

  Stoepen en fietspaden moeten van blad worden ontdaan. Maar is het echt nodig om lawaaiige en vervuilende benzinebladblazers in te zetten? We hebben daarover schriftelijke vragen gesteld aan het college. De vragen zijn vlot en goed beantwoord. Maar de antwoorden zijn ook wat onbevredigend omdat de conclusie is dat we in Deventer voorlopig nog niet zijn verlost van benzinebladblazers.

  Lees verder
 2. kerstgroet-banner.jpg
  Henrieke_Nijman_2_Profielfotos_2022_blank_3.png
  Door Henrike Nijman op 24 december 2021

  Vermoeid en gezegend

  Ik fietste net terug vanuit het stadhuis naar huis. Na de laatste raadsvergadering van dit jaar. Het is -1, maar het voelt als -4. Ik duik nog wat dieper in mijn jas en trap stevig door. Het is mijn vaste routine. Wekelijks naar het stadhuis of in digitale vergaderingen mijn woordje klaar hebben. Meer dan 368 raadsmededelingen om te lezen en te bespreken, noemde de burgemeester net in zijn slotwoord. Het was druk en veel. Terwijl ik over de verstilde pleinen fiets, met de mooie verlichting, strijden genieten en vermoeidheid om de voorrang.

  Lees verder
 3. BG_CUd_003.png
  Henrieke_Nijman_2_Profielfotos_2022_blank_3.png
  Door Henrike Nijman op 16 november 2021

  Samen leven is niet gratis: woorden bij de najaarsbegroting

  Afgelopen woensdag is in de gemeenteraad de begroting voor 2022 en verder behandeld. Als ChristenUnie hebben wij ingestemd met deze begroting. Betekent dit dat we het met alles in de begroting eens zijn? Nee. Maar tegelijk zitten er ook dingen in die wij heel graag willen. 

  In dit bericht lees je onze algemene bijdrage en onze motivatie bij een aantal moties en amendementen.

  Lees verder
 4. BG_CUd_003.png
  Henrieke_Nijman_2_Profielfotos_2022_blank_3.png Thijs_Banninga_2_Profielfotos_2022_blank_18.png
  Door Henrike Nijman, Thijs Banninga op 30 oktober 2021

  Steeds dichter bij oplossingen voor de woningnood

  Veel mensen hebben moeite met het vinden van een huis, en iedereen is het erover eens dat daar wat aan moet veranderen. Er moet meer woongelegenheid komen, zoals betaalbare koopwoningen, duurzamere huurwoningen en levensloopbestendige woningen. Het vinden van geschikte locaties hiervoor is een uitdaging, maar gelukkig komen we steeds dichter bij oplossingen. We delen graag waar we mee bezig zijn, en willen tegelijk een oproep doen om mee te denken. Want prettig wonen is voor iedereen van belang.

  Lees verder
 5. Een goed gesprek over windturbines in Deventer
  Henrieke_Nijman_2_Profielfotos_2022_blank_3.png Jasper_Buist_Profielfotos_2022_blank_6.png
  Door Henrike Nijman, Jasper Buist op 9 juni 2021

  Windenergie in Deventer: samen zoeken naar antwoorden

  De gemeente Deventer heeft twee gebieden op het oog voor het plaatsen van windmolens, en voor de omwonenden zijn er deze maand vier inspraakmomenten. Twee avonden zijn inmiddels geweest en wat naar voren kwam, is dat bewoners veel vragen en zorgen hebben over het plaatsen van windmolens in hun omgeving, maar dat zij het gevoel hebben dat de gemeente hen daarin niet genoeg serieus neemt. Wij vinden het belangrijk om tegemoet te komen aan deze zorgen en willen de plannen daarom beter laten onderbouwen. Ook willen we dat wordt onderzocht of de bestaande zorgen terecht zijn.

  Lees verder
 6. perspectief voor jongeren

  Perspectief voor jongeren, zonder overlast

  Het thema veiligheid en handhaving staat op dit moment volop in de aandacht, waarbij voor ons vooral drank en drugsgebruik opvalt. De coronamaatregelen moeten gehandhaafd worden, er is overlast op plekken langs de IJssel en op de pleinen omdat de terrassen dicht zijn, fans organiseren spontaan een feest na de promotie van Go Ahead Eagles, en het mooie weer trekt mensen naar buiten. Dat veroorzaakt overlast: van geluid, van grote groepen die zich niet laten aanspreken, maar ook door drank en drugsgebruik. Hier hebben Henrike en Janneke op 18 mei een gesprek over gehad.

  Lees verder
 7. In Gesprek Met Thuisloze Jongeren
  Henrieke_Nijman_2_Profielfotos_2022_blank_3.png
  Door Henrike Nijman op 4 mei 2021

  In gesprek met thuisloze jongeren

  Nadat we in de raadstafels van 24 maart en 31 maart aandacht vroegen voor het onderzoek naar zwerfjongeren en bankhoppers in Deventer, zijn we vorige week in gesprek gegaan met een aantal thuisloze jongeren, om van hen te horen wat we voor ze kunnen doen. Ik heb het ervaren als een ontzettend fijne ontmoeting. Ik was vooral benieuwd wat voor hen de grootste problemen zijn en of ze het gevoel hebben dat ze worden geholpen in het huidige hulpverleningssysteem. Want ik besef heel goed dat vanaf een afstand over hun situatie praten niet leidt tot een oplossing die zij zelf ook als oplossing zien; we willen echt luisteren naar wat zij nodig hebben.

  Lees verder
 8. Oog Voor Jongeren In Coronatijd
  Henrieke_Nijman_2_Profielfotos_2022_blank_3.png
  Door Henrike Nijman op 4 mei 2021

  Oog voor jongeren in coronatijd

  De coronamaatregelen beginnen steeds meer hun tol te eisen en vooral de jongeren hebben het zwaar, zo horen we keer op keer in de persconferenties. Als gemeente wilden we daarom van hen horen waar zij vooral tegenaan lopen. In een leuk gesprek met een groep jongeren van 10 tot 16 jaar legden we hun de vraag voor: stel dat we weer iets mogen versoepelen, waar hebben jullie dan vooral behoefte aan? De jongeren die wij spraken, vinden het vooral belangrijk dat ze weer met een klein groepje vrienden ergens mogen zijn. Bijvoorbeeld om samen muziek te maken in een jongerencentrum, en ook het samen sporten wordt erg gemist. En geef ze eens ongelijk: juist in je tienerjaren is het zó belangrijk om je sociale vaardigheden te ontwikkelen in het contact met anderen.

  Lees verder

  Labels: ,

 9. Een goed gesprek over windturbines in Deventer
  Henrieke_Nijman_2_Profielfotos_2022_blank_3.png Jasper_Buist_Profielfotos_2022_blank_6.png
  Door Henrike Nijman, Jasper Buist op 16 april 2021

  Een goed gesprek over ... windturbines in Deventer

  Op maandag 29 maart hebben we als fractie en bestuur gesproken met een aantal ChristenUnie-leden over windenergie en de windverkenning die de gemeente Deventer heeft laten uitvoeren. Deze leden wonen in het zoekgebied waarbinnen de gemeente Deventer het plaatsen van windmolens overweegt. Deze windmolens kunnen grote impact op de woon- en leefomgeving van mensen hebben. Uit het gesprek hebben we goede aanknopingspunten voor de verdere discussie in de gemeenteraad kunnen halen.

  Lees verder
 10. Aandacht voor zwerfjongeren in Deventer
  Henrieke_Nijman_2_Profielfotos_2022_blank_3.png Janneke_Lindenholz_Profielfotos_2022_blank_8.png
  Door Henrike Nijman, Janneke Lindenholz op 6 april 2021

  Aandacht voor zwerfjongeren gevraagd

  In de raadstafels van 24 maart en 31 maart hebben we als woordvoerders gesproken over het onderzoek naar zwerfjongeren en bankhoppers in Deventer. Het onderzoek (waar we sinds twee jaar om hebben gevraagd) laat zien dat het om 61 jongeren gaat die in de categorie thuisloos vallen. Echt op straat, echt dakloos kennen we in Deventer niet. In het onderzoek komt goed naar voren hoe belangrijk de informele zorg is zoals bijvoorbeeld via het Meester Geertshuis.

  Lees verder