Jasper Buist (opvolger)

Jasper Buist is werkzaam in de ruimtelijke ordening. Na het afronden van de studie Milieuplanologie aan Rijkshogeschool IJsseland (nu Saxion) in Deventer is hij na het werken via detacheringbureaus in 2000 verhuisd naar Kampen vanwege werk in Zwartsluis en vervolgens in Dalfsen. In de zomer van 2008 verhuisd naar Deventer vanwege het aanvaarden van een baan bij de gemeente Barneveld.

Sinds de winter van 2009 is hij betrokken bij de ChristenUnie Deventer als lid van de steunfractie. Sinds 2010 staat hij op de verkiezingslijst van de ChristenUnie en is hij woordvoerder bij de Raadstafels voor de ruimtelijke onderwerpen, milieu, verkeer en openbare ruimte. In 1998 was hij betrokken bij de gemeenteraadsverkiezingen in het campagneteam van het samenwerkingsverband GPV/RPF/SGP.

Weblog berichten van Jasper Buist

 1. Een goed gesprek over windturbines in Deventer
  168x168_jasper
  Door Jasper Buist op 26 juni 2021 om 07:04

  Pas op de plaats voor de windverkenning

  In de raadstafel van 16 juni heeft het Deventer college besloten geen zoekgebieden in stemming te brengen in de raad. Dat was ook waar wij als ChristenUnie voor hebben gepleit. In plaats daarvan begint na de zomer een nieuwe zoektocht naar hoe in Deventer meer duurzame energie op te wekken.

  Tijdens de raadstafel voerde Jasper Buist namens de ChristenUnie Deventer het woord. Hier volgt de tekst van zijn bijdrage, iets geredigeerd voor de leesbaarheid.

  Lees meer over "Pas op de plaats voor de windverkenning"
 2. Een goed gesprek over windturbines in Deventer
  168x168_jasper 168x168_henrike
  Door Jasper Buist, Henrike Nijman op 9 juni 2021 om 16:49

  Windenergie in Deventer: samen zoeken naar antwoorden

  De gemeente Deventer heeft twee gebieden op het oog voor het plaatsen van windmolens, en voor de omwonenden zijn er deze maand vier inspraakmomenten. Twee avonden zijn inmiddels geweest en wat naar voren kwam, is dat bewoners veel vragen en zorgen hebben over het plaatsen van windmolens in hun omgeving, maar dat zij het gevoel hebben dat de gemeente hen daarin niet genoeg serieus neemt. Wij vinden het belangrijk om tegemoet te komen aan deze zorgen en willen de plannen daarom beter laten onderbouwen. Ook willen we dat wordt onderzocht of de bestaande zorgen terecht zijn.

  Lees meer over "Windenergie in Deventer: samen zoeken naar antwoorden"
 3. Een goed gesprek over windturbines in Deventer
  168x168_jasper 168x168_henrike
  Door Jasper Buist, Henrike Nijman op 16 april 2021 om 16:00

  Een goed gesprek over ... windturbines in Deventer

  Op maandag 29 maart hebben we als fractie en bestuur gesproken met een aantal ChristenUnie-leden over windenergie en de windverkenning die de gemeente Deventer heeft laten uitvoeren. Deze leden wonen in het zoekgebied waarbinnen de gemeente Deventer het plaatsen van windmolens overweegt. Deze windmolens kunnen grote impact op de woon- en leefomgeving van mensen hebben. Uit het gesprek hebben we goede aanknopingspunten voor de verdere discussie in de gemeenteraad kunnen halen.

  Lees meer over "Een goed gesprek over ... windturbines in Deventer"
 4. omgwet-1200x675.jpg
  168x168_jasper
  Door Jasper Buist op 17 februari 2021 om 09:08

  De Omgevingswet: Duidelijk maken waar je over wilt gaan

  In Deventer hebben raadsleden het initiatief genomen om een aantal verdiepende sessies te organiseren. Onderwerpen als participatie, omgevingsplan en het adviesrecht kwamen aan de orde, maar ook casussen uit de praktijk.

  De Omgevingswet verandert de relatie tussen burgers en de overheid, zo ook de rol van de gemeenteraad. Het idee is dat de Raad gaat sturen op hoofdlijnen. Hoe voorkom je dat je als Raad ergens niets meer over kunt zeggen, terwijl je dat wel had gewild?

  Lees het in de blog van Bas Donkers en Jasper Buist.

  Lees meer over "De Omgevingswet: Duidelijk maken waar je over wilt gaan"
 5. Duurzaamheid in Deventer
  168x168_jasper
  Door Jasper Buist op 29 januari 2021 om 22:19

  Het plaatsen van windmolens: een gezamenlijke discussie

  Al een aantal jaren heeft de gemeente plannen voor het plaatsen van windmolens, in het kader van een energieneutraal Deventer. Intussen zijn twee locaties bekendgemaakt die hiervoor geschikt zijn, beide gelegen langs de A1. Of het daadwerkelijk in die gebieden gaat gebeuren, daarover moet nog worden nog besloten. ChristenUnie-raadsopvolger Jasper Buist: “Als ChristenUnie zijn wij voor duurzaamheid. Om klimaatverandering tegen te gaan, is het hard nodig om over te stappen op andere energiebronnen. Daarom steunen wij de plannen rond het plaatsen van windmolens. Maar voor de ChristenUnie heeft ook participatie van inwoners een belangrijk aandeel: het is een discussie die we gezamenlijk moeten voeren."

  Lees meer over "Het plaatsen van windmolens: een gezamenlijke discussie"
 6. duurzaam2.jpg
  168x168_jasper
  Door Jasper Buist op 7 september 2020 om 17:31

  Dit najaar op de agenda: Warmtenet Zandweerd

  Voordat corona de wereld veranderde hadden er al een aantal informatieavonden met de bewoners van de wijk Zandeweerd plaatsgevonden over het ‘slimme warmtenet’.

  Lees meer over "Dit najaar op de agenda: Warmtenet Zandweerd"
 7. duurzaam.jpeg
  168x168_jasper
  Door Jasper Buist op 9 juni 2020 om 13:07

  RES versus Energieplan

  In een aantal eerdere bijdragen ben ik ingegaan op het Deventer Energieplan. Door onder andere de coronacrisis heeft er nog geen besluitvorming over het Energieplan plaatsgevonden. Daarnaast loopt er ook een RES (Regionale EnergieStrategie)-traject tussendoor. In deze bijdrage ga ik proberen meer duidelijkheid te geven over de verschillen tussen het Energieplan en de RES met het bijbehorende ‘bod’. Deze twee sporen hebben allebei met de energietransitie te maken. Afsluitend leg ik uit wat ze met elkaar te maken hebben, en wat wij als ChristenUnie van het RES-bod vinden.

  Lees meer over "RES versus Energieplan"
 8. groen.jpeg
  168x168_jasper
  Door Jasper Buist op 13 december 2019 om 10:03

  Hoe verder met de duurzaamheidstransitie

  In een eerdere bijdrage heb ik, Jasper Buist, u bijgepraat over de stand van zaken rond de duurzaamheidstransitie. Dat ook bij dit onderwerp gesproken wordt over een transitie heb ik mijn vorige bijdrage uitgelegd.
  Er is de afgelopen periode veel gesproken over duurzaamheid, maar er zijn nog geen wezenlijke besluiten door de raad genomen.
  De afgelopen periode heeft voornamelijk in het teken gestaan van het voorbereiden op de Energievisie en de RES (Regionale Energie Strategie) .

  Lees meer over "Hoe verder met de duurzaamheidstransitie"
 9. topbanner_bloem
  168x168_jasper
  Door Jasper Buist op 28 februari 2019 om 20:00

  Nieuw college, nieuwe kansen voor duurzaamheid

  Na een lange onderhandelingen is afgelopen zomer een nieuw college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd. Met een wethouder (Carlo Verhaar) uit de gelederen van GroenLinks zijn onze verwachtingen ten aanzien van duurzaamheid hoog gespannen. Nieuwe woningen hoeven niet meer automatisch aangesloten worden op het aardgas, dus volop kansen om echt werk te maken van duurzame woningbouw.

  Steunfractielid Jasper Buist is woordvoerder duurzaamheid vanuit de fractie. Hij gaat u de komende tijd op deze plek meenemen in de discussies en besluitvorming rond dit onderwerp. 

  Lees meer over "Nieuw college, nieuwe kansen voor duurzaamheid"
 10. topbanner_natuur.jpg
  168x168_arie 168x168_jasper
  Door Arie de Niet, Jasper Buist op 25 februari 2019 om 22:00

  Denk mee over energietransitie in Overijssel

  Op donderdag 7 maart organiseert de fractie van de ChristenUnie in Deventer een open vergadering over de energietransitie. Iedereen die mee wil denken over betaalbaar duurzaam wonen en de ruimte voor nieuwe energie in Overijssel is vanaf 19.30 uur van harte welkom bij Natuur- en milieueducatiecentrum De Ulebelt.

  Lees meer over "Denk mee over energietransitie in Overijssel"