ChristenUnie: "DENK buitensluiten is niet verstandig"

624x270_CU thema Raad - Arie en Henrike in de raad
168x168_henrike
Door Henrike Nijman op 27 februari 2018 om 14:46

ChristenUnie: "DENK buitensluiten is niet verstandig"

De ChristenUnie motie over de erkenning van de Armeense genocide is aangenomen in de Tweede Kamer. De inhoud van de motie is helaas ondergesneeuwd door een oproep van de voorman van DENK aan Turks-Nederlandse raadsleden, om duidelijkheid te geven aan wiens kant zij staan. Dit heeft ook zijn weerslag op de lokale politiek, zeker nu de VVD in Deventer heeft aangegeven niet met DENK in debat te willen.

"Niet verstandig, debat is juist belangrijk als je het niet met elkaar eens bent", is de mening van fractievoorzitter Henrike Nijman. Hoewel ze begrip heeft voor de gevoeligheid van de kwestie binnen de Turkse gemeenschap, mogen dit soort discussies niet leiden tot het bewust tegen elkaar opzetten van bevolkingsgroepen. De oproep van de landelijke DENK fractie zet de kwestie op scherp. Door lokaal te reageren met het uitsluiten van de lokale DENK fractie in de nog komende debatten, gooit de VVD extra brandstof op het vuur.

"In Deventer moeten we met elkaar blijven praten. Uitsluiten past daar niet bij. Vrijheid van meningsuiting is een belangrijk grondrecht, zodat wij in vrijheid kunnen debatteren. Door niet meer te willen luisteren, ontneem je iemand dat recht.” aldus Nijman. Ze maakt zich wel zorgen over het vervolg. "Dit kan verdeeldheid in de samenleving alleen maar versterken.". Haar oproep aan de lokale fracties van VVD en DENK is om de verdeeldheid niet verder aan te wakkeren. Met respect voor elkaars culturele en religieuze achtergrond kun je het heel goed met elkaar oneens zijn. Dat is de vrijheid waar we in Deventer in leven en waar de ChristenUnie voor staat. 

Deel dit bericht

Labels: , ,