Niet mee in het roze stembusakkoord

topbanner_stadhuis
168x168_henrike
Door Henrike Nijman op 7 maart 2018 om 19:33

Niet mee in het roze stembusakkoord

Afgelopen week zijn we met een heel aantal fracties in gesprek geweest over een roze stembusakkoord. De ChristenUnie zal dit akkoord niet tekenen. Is het dan niet nodig?

De ChristenUnie heeft in haar programma als een van de speerpunten staan dat 'iedereen meetelt'. Dat is waar we voor staan. Iedereen, dat is voor ons inclusief LHBTI's, de ouderen, de jongeren, de vluchtelingen. Iedereen. Wij willen een samenleving waarin dat onderscheid in vakjes, niet uit maakt in de hoeveelheid aandacht die je krijgt van de overheid.

Wij vinden het dan ook belangrijk om met het COC en met het Meldpunt Discriminatie in Deventer in gesprek te blijven over een programma voor scholen en ook over de veiligheid van mensen. Want een goed begrip voor elkaar, maakt dat er ook meer respect is voor elkaar. Daar willen wij naar streven.

Wij willen dan ook dat de gemeente investeert in inhoudelijk goede programma's rondom de verschillende aspecten van artikel 1 van onze grondwet. Dat gaat veel verder dan geld besteden aan een kunstwerk of vlag of zebrapad. Dat we discriminatie op welke grond dan ook niet accepteren. Dat veiligheid voor iedereen in Deventer normaal is. Daar hebben we als overheid en samenleving een taak in. Een taak die verder gaat dan een symbolisch 'roze stembusakkoord'.

Henrike Nijman

Deel dit bericht

Labels: