Veilig fietsen moet hogere prioriteit krijgen

944x390_fietsveiligheid_Churchillplein.jpg
168x168_arie
Door Arie de Niet op 26 januari 2019 om 09:00

Veilig fietsen moet hogere prioriteit krijgen

In november heb ik met fractievoorzitter Henrike Nijman schriftelijke vragen gesteld over veilig fietsen in Deventer. De concrete aanleiding was een reeks (bijna) ongevallen en onveilge situaties voor fietsers op schoolroutes en bij de wegwerkzaamheden. Op ons verzoek zijn de antwoorden afgelopen woensdag besproken in een raadstafel. Daar bleek dat veel partijen onze zorgen delen.

Onveilige schoolroutes

We hebben het college gevraagd nog eens te kijken naar de Oerdijk in Schalkaar en daar een inrichting als fietsstraat te overwegen. Dagelijks fietsen grote groepen scholieren van de Vijfhoek en Colmschate naar de middelbare scholen in Deventer-Noord en weer terug. Wij spreken veel ouders die zich daar zorgen over maken. Volgens het college is inrichting als fietsstraat niet mogelijk omdat het een doorgaande autoroute is. Dat antwoord is nog al onbevredigend. Neem dan maatregelen om het doorgaand verkeer van de Oerdijk af te halen. Maar er lijkt weinig bereidheid dat te veranderen.

Onbegrijpelijk keuzes bij herinrichting

Even verderop is de Oosterwechelsweg opnieuw ingericht. Als een brede plak asfalt met fietsstroken en een hele brede groene berm. Dat laastste had van ons niet gehoeven. Er was voldoende ruimte voor een vrij liggend fietspad aan beide kanten van de weg. Op de ceintuurbaan (door het Nieuwe Plantsoen) is precies dezelfde keuze gemaakt. Wij snappen niet waarom op deze plekken niet gekozen is voor de meest veilige oplossing voor fietsers. Volgens het college "beschermen grote groepen fietsers zichzelf" omdat automobilisten hun snelheid gaan aanpassen. Mooie verkeerskundige theorie voor op de tekentafel. In de praktijk blijkt dat helaas niet voor alle bestuurders te gelden. Ten koste van kwetsbare fietsers.

Veiligheid bij wegwerkzaamheden

We hebben ons ook verbaasd over de gang van zaken op het Churchillplein (bij het station) vlak na de zomer. Doorgaande fietsroutes werden afgesloten en de omleidingen waren onduidelijk. Met als gevolg gevaarlijke sitaties zoals scootmobielen en fietsers die verdwaasd midden op het kruispunt stonden zonder te weten hoe ze verder moesten (kijk maar even goed naar de bijgevoegde foto). Bij de wegwerkzaamheden was onvoldoende aandacht voor veiligheid van fietsers en andere kwetsbare verkeersdeelnemers. En er blijken ook daadwerkelijk twee ongevallen te zijn geweest. In de antwoorden op onze schriftelijke vragen werden het allemaal gebagatalisseerd. Maar in de raadstafel gaf de wethouder aan toch beter te zullen kijken naar de manier waarop afsluitingen en omleidingen tot stand komen. De raad wordt daarover nog geïnformeerd.

Kader voor veilig fietsen in nieuw fietsbeleid

Dankzij een motie van de ChristenUnie bij de behandeling van de begroting gaat Deventer weer echt fietsbeleid maken. Dat moet wat ons betreft meer zijn dan een nietje door alle fietsprojecten die er op stapel liggen, zoals de wethouder leek te suggereren. In het beleid moet een duidelijk kader zijn opgenomen voor de keuzes die worden gemaakt bij de weginrichting. Comfort en veiligheid voor de fietser moeten daarin een hoge prioriteit krijgen. De gemeenteraad kan dan de keuze bij nieuwe herinrichtingen toetsen aan dat kader.

Overdracht fietsdossier binnen de fractie

Voor mijzelf was dit één van de afsluitende acties voor fietsen in Deventer. Als opvolger en raadslid heb ik mij altijd voor dat dossier ingezet, maar ik draag het nu over binnen de fractie. Ik sta op plek 5 van de kandidatenlijst van Overijssel en de campagne voor de provinciale staten gaat beginnen. Maar maakt u zich geen zorgen. De ChristenUnie in Deventer zal zich ook zonder mij inzetten voor goed fietsbeleid, fractievoorzitter Henrike Nijman voorop.

Arie de Niet

Deel dit bericht

Labels: , ,