En toen was 2019 al weer voorbij…

kruis.jpeg
Henrieke_Nijman_2_Profielfotos_2022_blank_3.png
Door Henrike Nijman op 20 december 2019 om 15:49

En toen was 2019 al weer voorbij…

Tijd kan vliegen, echt waar. Dat gevoel is ook niet zo gek als ik bedenkt wat er dit jaar allemaal de revue is gepasseerd. Vorig jaar januari zaten we nog midden in de wervingsprocedure voor een nieuwe burgemeester, en waren we in de fractie aan het zoeken naar een goede takenverdeling, waren de nieuwe fractieleden nog aan het snuffelen aan het politieke werk.

In de waan van de dag kondigden grote onderwerpen zich aan: herzien van de participatiewet, nieuwe aanbesteding WMO, doorontwikkeling sociale teams en hoe zouden wij het doen op de jeugdzorg. Een nieuwe afkorting deed zijn intrede: RES (regionale energiestrategie), naast de Omgevingswet, Omgevingsvisie, Engergieplan een onderwerp voor de raadstafels ‘ruimtelijk’. Nu aan het einde van het jaar, kan ik trots terugkijken. De fractie heeft zijn weg gevonden. Met een stukje coaching hebben we een werkvorm gevonden waarbij taken en onderwerpen verdeeld worden. Ieder fractielid kan ook inhoudelijk steeds meer aan de slag. Inhoudelijk is het niet te doen om alles hier te benoemen. Maar een paar resultaten wil ik wel vermelden.

Afgelopen woensdag hebben we het nieuwe kader voor de participatiewet vastgesteld. Dat is de wet waar je mee te maken krijgt als niet meer (of niet meer volledig) in je eigen inkomen kunt voorzien. Belangrijkste wijziging voor ons is het 1e uitgangspunt: het is niet meer ‘werk voorop’, maar aandacht voor het totaal plaatje, ook rust creëren (belang van inkomenszekerheid) en een bijdrage naar vermogen leveren (het waarderen van onbetaalde taken en mantelzorg). In de uitvoering zal dit langzaam maar zeker vorm krijgen. Voor ons is dit belangrijk om uit te stralen dat een mens meer dan werk alleen. Daarnaast zit in dit voorstel ook ruimte voor groei en ontwikkeling van mensen en ook dat juichen we toe. Zeker voor mensen die nog aan het begin van hun werkende leven staan of om welke reden dan ook een aangepaste werkplek nodig hebben.

Dezelfde woensdag hebben we ook de eerste Omgevingsvisie vastgesteld. Een mijlpaal waar vanuit onze fractie vooral Jasper en Janneke heel veel energie in hebben gestoken. De visie vraagt nog nadere uitwerking. Vooral op de thema’s duurzaamheid en gezondheid. Dat heb ik in mijn bijdrage in het debat ook benoemd. Maar deze eerste versie geeft vertrouwen. Vooral omdat veel van de inspraak reacties in het stuk een plek hebben gekregen. En dat is precies zoals het hoort, samen nadenken over de inrichting van de gemeente Deventer.

Een hoofdpijndossier is het hele cultuurgebeuren. Thijs en Henrike hebben veel energie in dit dossier gestopt. Enigszins wonderlijk, want de culturele paragraaf van ons programma is niet zo groot. In
Deventer is cultuur een belangrijke pijler van de stad. Voor onze jeugd, voor de film- en theaterliefhebbers en voor de toeristen. Om in dit dossier goede beslissingen te kunnen nemen, moet je het dossier wel bijhouden ook al is het geen speerpunt van ons als fractie. We doen ons best om voor de stad de goede keuzes te maken. Binnen de culturele begroting is dat een enorme uitdaging. Kansen voor de organisaties (inclusief de nieuwe MIMIK), financieel solide beleid en het vasthouden voor cultuur voor iedereen, is de wens. Ik blijf het een hele spannende tijd vinden.
Gisteravond is besloten dat MIMIK opnieuw een lening krijgt van de gemeente. Ik heb dat voorstel na een kritisch debat wel gesteund. Als we dit niet zouden doen, heeft MIMIK bij voorbaat geen kans en gooien we alle eerdere investeringen ook weg. Wel heb ik (en ook meerdere fracties) duidelijk laten weten dat MIMIK toch echt moet zorgen voor een eigen solide begroting. Volgens de wethouders ligt die er in het voorjaar.

In al deze dossiers komen onze eigen uitgangspunten en de vraag: wat is goed voor de stad en wat vraagt God van ons in deze situatie, naar voren.

Met Jeremia 29:7 wil ik afsluiten: “Bid tot de Heer voor stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.”
Ik wens u en ons toe dat we daar in 2020 onder Gods zegen verder aan mogen werken.