Gezegend Pasen

Pasen 2020 - Rembrandt
CU Deventer logo
Door ChristenUnie Deventer op 11 april 2020 om 07:00

Gezegend Pasen

Het wordt een ander Pasen dan we gewend zijn. Voor een grote groep mensen in Nederland voert verdriet de boventoon. Anderen zijn bang voor de veranderingen die zich aandienen. Maar de boodschap en kracht van Pasen blijft recht overeind staan, en komt dit jaar op een bijzondere manier naar voren.

Toen Maria uit Magdala, één van de vrouwelijke volgelingen van Jezus, hem herkende na zijn opstanding uit het graf, wilde ze hem omhelzen. Dat stond Jezus niet toe: "Houd me niet vast!" Waarom niet? Jezus maakt Maria duidelijk dat ze zich niet moet vastklemmen aan zijn fysieke aanwezigheid. Een nieuwe fase in zijn bediening is aangebroken: niet meer op aarde, op één plek bij een kleine groep mensen, maar nu universeel, vanuit de hemel bij God.

De woorden "houd me niet vast!" krijgen in deze tijd een nieuwe betekenis. Heel wrang, voor de mensen die zonder de nabijheid van familieleden hun laatste adem moeten uitblazen. En ook als we gezond zijn houden we afstand tot elkaar, terwijl we misschien juist willen omhelzen.

We wensen u toe dat deze Paastijd, net zoals voor Maria uit Magdala, u tot nieuwe vormen van aanwezigheid en verbondenheid mag aanzetten. In de afgelopen weken hebben we daar al mee kunnen oefenen: met fractiewerk op afstand en meehelpen bij de voedselbank in de buitenlucht. Daarmee hopen we in de komende tijd door te gaan.

Gezegende Pasen gewenst!

Deel dit bericht

Labels: