Lachgas op de Beestenmarkt

jeugd.jpeg
168x168_henrike
Door Henrike Nijman op 9 juni 2020 om 13:14

Lachgas op de Beestenmarkt

Recent hebben we als woordvoerders ‘jeugd’ een hele prettige online sessie gehad met ambtenaren en extern deskundigen over lachgas. De ChristenUnie heeft dit onderwerp in de raad geagendeerd. Voor onze fractie liggen de zorgen op twee fronten: de gezondheid van de jongeren die lachgas inhaleren en de veiligheid voor de gebruikers (denk aan de verkeersongelukken waar lachgas in het spel is), en de overlast voor omwonenden.

In de bespreking werd door de preventiewerker van Tactus aangegeven dat er op scholen regelmatig voorlichting wordt gegeven door. Ook is er in Deventer al goed contact met de jongerenwerkers, de jeugd-boa’s, jeugdagenten en wijk teamwerkers. Wat kunnen we nog meer vanuit het preventieve jeugdbeleid doen om jongeren te bereiken en ze te waarschuwen voor de schadelijke gevolgen van lachgas?

Vanuit Tactus wordt aangegeven dat ouders ook meegenomen kunnen worden in de voorlichting en dat dat nu ook al gebeurd. Daarnaast zou het fysiek mee gaan van de medewerkers van Tactus naar ‘hotspots’ in de stad ook een optie zijn. Wel wordt de kanttekening geplaatst dat het nu om lachgas gaat, maar als dit moeilijker te verkrijgen is, of duurder wordt, dan komt er zo weer een ander middel. Afgesproken is dat de ambtenaren van veiligheid en jeugd gaan kijken hoe ze het overleg rondom de ‘hotspots’ zo dynamisch mogelijk kunnen inrichten zodat ook de juiste mensen met de juiste expertise mee gaan de straat op.

Ook de beleidsmedewerker veiligheid was ook aangesloten. Zij gaf aan dat de gemeente al kan handhaven op overlast door lachgas omdat ‘overlast geven’ dan aangepakt wordt. De gemeente Deventer voelt er niet voor om een lachgasverbod op te nemen in onze plaatselijke verordening. Het gebruik van lachgas is moeilijk aan te tonen omdat de werkzame stof na twee minuten al niet meer te meten is. De effecten zijn wel langer zichtbaar en vooral dat geeft overlast. Daarbij is landelijk in gang gezet dat lachgas op de Opiumlijst komt te staan en daarmee gebruik strafbaar wordt.

Ook in Deventer zien we op verschillende plekken de lachgascapsules liggen en wordt door omwonenden aangegeven dat het gebruik en de verkoop veel overlast geeft. Zowel de groepen die het aantrekt als wel het gedrag na het gebruik van lachgas. Wie in de Stentor wel eens wat leest over de Beestenmarkt weet wat ik bedoel.

En daar zit de link tussen de twee onderwerpen waar ik nu mee bezig ben: Op de Beestenmarkt is het al jaren onrustig en de laatste tijd wordt dit verergerd door de verkoop en het gebruik van lachgas. Het gebruik van lachgas alleen vinden wij zo zorgwekkend dat wij de jeugd hier graag voor willen waarschuwen. Op de Beestenmarkt komen preventie en veiligheid bij elkaar. Verschillende methodes die zijn ingezet werken op dit moment niet. Het bezit van lachgas is niet strafbaar en je moet al op heterdaad iemand betrappen, anders is het gebruik ook niet aan te tonen. De locatie van de Beestenmarkt (een ruime parkeerplaats, snel bereikbaar vanaf de Brinkgreverweg, vanaf het Station en vanaf de Handelskade) maakt het een favoriete verzamelplek voor jongeren met auto’s die vervolgens met gierende banden weer wegracen. Hoewel er over cameratoezicht van alles te zeggen is, vinden wij het als fractie een zeer logisch moment om daar nu camera’s neer te zetten. We willen weten wie daar zijn en we willen ze kunnen aanspreken op de rotzooi die ze daar trappen, we willen de bewoners beschermen en een fatsoenlijke nachtrust geven. Cameratoezicht als tijdelijk middel kan door de politie worden ingezet en wij zijn benieuwd of de burgemeester daartoe ook bereid is.

Deel dit bericht

Labels: , ,