Werkbezoek Leger des Heils

leger des heils.jpg
168x168_henrike
Door Henrike Nijman op 7 september 2020 om 17:35

Werkbezoek Leger des Heils

Het Leger des Heils heeft sinds een jaar een huiskamer voor mensen die werken in de prostitutie. Hoog tijd voor ons om daar eens een kijkje te nemen. 

Samen met Janneke heb ik een goed gesprek kunnen voeren met Mark, Evelien en Ursula. Zij bezoeken vanuit het Leger des Heils de dames aan de Bokkingshang en maken regelmatig een rondje door Deventer om op de ‘bekende’ plekken mannen, vrouwen, jongens en meiden te bezoeken. In de eerste plaats gaat het ze om de prostituees een luisterend oor te bieden en in de huiskamer letterlijk een plek om even jezelf te kunnen zijn. Daarbij zijn ze altijd alert op signalen van misbruik en mensenhandel.

Voor de prostituees zijn de mensen van het LdH ook een vraagbaak. Zeker in de afgelopen periode met de coronacrisis waren er veel vragen over uitkeringen en regels. Ook kon het LdH praktische hulp bieden voor vrouwen die niet voor de regelingen van de overheid in aanmerking kwamen. Dit bleek erg nodig, maar ook een mooie kans om met de dames te praten over perspectief in Nederland. Van het leren van Nederlands, tot nadenken over welk werk je zou willen doen.

In Deventer en in de provincie Overijssel bestaat een goed netwerk van partijen die zich inzetten voor hulp aan prostituees. In dit netwerk heeft het Leger des Heils een goede samenwerking met De Kern (maatschappelijk werk, o.a. in Deventer), Kadera (vrouwenopvang), Terwille en het Scharlaken Koord. In het werkbezoek gaven ze aan, dat dit netwerk erg belangrijk is om mensen uit de prostitutie te helpen, maar ook als netwerk in de strijd tegen mensenhandel in de bredere zin. Wij zijn blij met hun inzet in Deventer voor deze kwetsbare groep.

Wat kunnen we met de informatie uit het werkbezoek en hoe gebruiken we dit in de politiek?

Een werkbezoek heeft meerdere doelen: met eigen ogen zien hoe iets werkt, met de mensen uit de uitvoering praten over waar ze tegenaan lopen en bedenken hoe we dingen in Deventer beter kunnen regelen.

Woensdag 26 augustus stond de veiligheidsrapportage op de agenda van de raad. Met de kennis uit het werkbezoek bij het LdH viel ons op dat de veiligheidsrapportage positief schreef over de situatie bij de Bokkingshang. Het klopt dat het daar niet per se onveilig is, maar er volgens de fractie is er wel wat meer te zeggen over prostitutie in Deventer.

In de vergadering heeft Henrike de portefeuillehouder (burgemeester König) gevraagd naar de voortgang van hulp aan prostituees. De financiering daarvan krijgt per 1 januari 2021 anders vorm. Wij hebben gevraagd om in de nieuwe financiering het huidige netwerk te behouden. De burgemeester gaf aan dat de aanpak van mensenhandel vraagt om een goed regionaal netwerk. Bij het uitdenken van de nieuwe regeling wil hij daar dus zeker rekening mee houden. Ook zal hij de raad tijdig informeren over hoe dit eruit komt te zien.

Met het sluiten van de ramen aan de Bokkingshang en ook de corona-crisis, is meer prostitutie verschoven naar online en in huizen en hotels. De burgemeester heeft toegezegd dat hij bij de hulpverlening het outreachende deel belangrijk vindt. Dat is ook voor onze fractie een belangrijk uitgangspunt. Wij gaan zeker checken of dit dan ook in de aanpak per 1 januari 2021 opgenomen wordt.

In de wandelgangen van de vergadering is er nog even gesproken met de betrokken ambtenaren. Wij hebben er wel vertrouwen in dat zowel de Kern als het Leger des Heils goed betrokken zullen worden bij het uitwerken van de nieuwe regeling.

Deel dit bericht

Labels: ,