ChristenUnie Overijssel lanceert manifest Boerengrondbank

Koeien
CU Deventer logo
Door ChristenUnie Deventer op 12 november 2020 om 20:53

ChristenUnie Overijssel lanceert manifest Boerengrondbank

ChristenUnie Overijssel wil provinciaal fonds voor transitie agrarische sector

De Statenfractie van ChristenUnie Overijssel lanceert een manifest hoe de boeren te ondersteunen in de noodzakelijke transitie de komende decennia. Aan de hand van zes punten doet de ChristenUnie uit te doeken hoe als overheid de agrarische bedrijven bij te staan met toekomstbestendig boeren. ChristenUnie-fractievoorzitter Renate van der Velde: “We willen investeren in toekomstbestendig boeren. Belangrijk punt is het oprichten van een zogeheten Boerengrondbank. Daarmee wordt 40 miljoen euro beschikbaar gesteld, waarvan 80% van het uitgeleende bedrag op termijn weer beschikbaar komt.”

Deze boerengrondbank is voor de ChristenUnie zo belangrijk omdat de transitie naar een toekomstbestendige vorm van landbouw veel tijd en geld vraagt. “Tijd en duidelijkheid is nodig om überhaupt een transitie te kunnen maken”, aldus Renate van der Velde. “En geld is voor veel boeren een probleem vanwege de hoge lasten die boerenbedrijven nu al hebben.” De kracht en het effect van het fonds moet dan in 2023 worden geëvalueerd door de provincie.

De ChristenUnie ziet daarbij voor de provincie een uitgelezen kans weggelegd om veehouderijen tegen gunstige voorwaarden te helpen aan provinciale grond. Want extensieve kringlooplandbouw vraagt meer beschikbare gronden. Woordvoerder Renate van der Velde: “Als we toe willen naar een duurzame agrarische sector, dan zal de provincie daarin ook mee moeten helpen. Dat kan onder andere door ervoor te zorgen dat er ook daadwerkelijk goede gronden beschikbaar blijven voor boeren.” Daarbij stelt de partij dat er ook geïnvesteerd moet worden in bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit en in het vinden van geschikte oplossingen voor vrijkomende boerderijen.

Met het plan richt de ChristenUnie zich vooral op jonge boeren en boeren die hun familiebedrijf met een duurzaam toekomstperspectief willen doorgeven. 

Aan de hand van het manifest wil de ChristenUnie ook het politieke en maatschappelijke gesprek aangaan over de toekomst van de agrarische sector in Overijssel.

Lees het manifest op de website van de Statenfractie

Labels: , ,