Vacature: Gemeenteraadskandidaat ChristenUnie Deventer

Vacature kandidaat raadslid ChristenUnie Deventer
CU Deventer logo
Door ChristenUnie Deventer op 20 april 2021 om 10:05

Vacature: Gemeenteraadskandidaat ChristenUnie Deventer

Heb jij … ideeën over de toekomst van ons Deventer en omstreken? Ben jij … betrokken bij mensen die het moeilijk hebben en/of wil je bijdragen aan een goede omgang met onze aarde en goed bestuur van onze stad? Ben jij kortom betrokken bij zaken die echt tellen? Als je daarvoor je mond open wilt doen vanuit een levend geloof, meld je dan bij de ChristenUnie in Deventer. Wij zoeken kandidaten om onze partij te vertegenwoordigen in de gemeenteraad, die in 2022 nieuw verkozen wordt.

Achtergrond

We zijn als partij nu met één raadslid en vier fractievolgers (fractieleden die geen stemrecht hebben in de raad, maar de partij wel mogen vertegenwoordigen in allerlei vergaderingen) actief in de gemeenteraad van Deventer. We laten een christelijk geluid horen in een niet-christelijke stad. Tijdens de afgelopen coronatijd hebben we bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor zwerfjongeren, en we voeren het gesprek met inwoners over de verduurzaming van de stad. Meer weten over onze standpunten? Het verkiezingsprogramma is te lezen op onze website.

Wat doe je als fractielid?

Als fractielid onderhoudt je contacten met burgers en organisaties, je bespreekt samen met de fractie wat jullie in de raad gaan doen, je neemt deel aan vergaderingen die je voorbereidt en waarin je het gemeentebestuur bevraagt over het beleid, en je betrekt onze achterban in de keuzes die je maakt. Uiteraard doe je dat niet alleen! Je doet dat samen met de rest van de fractie, daarin ondersteund door het bestuur.

Wat brengt het mij?

Actief zijn als fractielid brengt je: een kans om je talenten in te zetten in het Koninkrijk van God, op te komen voor mensen die geen stem hebben, de mogelijkheid om ervaring op te doen in het overtuigen en samenwerken met anderen op allerlei thema’s in onze stad, en een betekenisvolle, gezellige tijd samen met de rest van de fractie. Als je optreedt als raadslid, of als beëdigd fractievolger in raadsbijeenkomsten, ontvang je daarvoor een vergoeding.

Wat neem je mee?

Als fractielid beschik je over de volgende vaardigheden, of je wilt deze gaan ontwikkelen:

  • Betrokken: jouw hart klopt voor de samenleving en voor de inzet van de ChristenUnie in Deventer. Je onderschrijft onze grondslag en wilt de liefde van God voor deze wereld praktisch maken in het bestuur van onze gemeente. Je bent proactief in het benoemen van kansen en problemen die je in de gemeente ziet en bent creatief in hoe je deze voor het voetlicht brengt.
  • Samenwerken: met je fractiegenoten en mensen uit je netwerk werk je aan de politieke visie van de ChristenUnie. Je deelt je kennis en ervaring, kijkt over grenzen heen en bent bereid van anderen te leren. Bij voorkeur beschik je over een netwerk binnen organisaties in Deventer, over de thema’s die jou aan het hart gaan. Je schakelt dit netwerk in om je werk in de raad beter uit te voeren. Je onderhoudt dit netwerk en bouwt het verder uit
  • Politiek en bestuurlijk sensitief: je kunt je verplaatsen in de verschillende belangen die een rol spelen in de politiek en kunt beoordelen in hoeverre voorstellen haalbaar zijn.
  • Onafhankelijk, overtuigend en mondeling vaardig: je bent niet bang van mening te verschillen en je eigen standpunt in te nemen, en je kunt dit met goede argumenten onderbouwen. In onderhandelingen bewaak je je eigen grenzen én zoek je het gezamenlijk belang. Je kunt moeilijke stukken in begrijpelijke taal verwoorden voor verschillende doelgroepen, en je kunt in een debat steekhoudende argumenten helder inzetten.

Voel je niet geremd als je deze vaardigheden nog niet hebt. De ChristenUnie heeft als landelijk actieve partij een speciaal partijbureau, dat veel opleidingen aanbiedt om vaardigheden te vergroten.

Ik ben geïnteresseerd. En nu?

Laat dat weten via het bestuur van de ChristenUnie in Deventer (bestuur@deventer.christenunie.nl of 06-43709390). Of maak direct kennis met de fractie, via een mail aan Henrike Nijman (fractievoorzitter, hg.nijman@deventer.nl).

Deel dit bericht

Labels: ,