Stimuleer ouders bij voorschoolse educatie

Voorlezen
Henrieke_Nijman_2_Profielfotos_2022_blank_3.png
Door Henrike Nijman op 26 januari 2023 om 10:58

Stimuleer ouders bij voorschoolse educatie

Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat elk kind de kans krijgt zich te ontwikkelen. Door verschillen in de thuissituatie is dat niet vanzelfsprekend. Voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) helpt om achterstanden in de eerste vier jaar te verkleinen. Bij de behandeling van het beleidsplan Jonge Kind & VVE hebben we gevraagd om de rol van de ouders niet uit het oog te verliezen. Zij zijn en blijven eerst verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind.

Brede doelgroep

Op basis van het beleidsplan Jonge Kind & VVE kun we wel zeggen dat de professionals rondom het jonge kind erg bevlogen en betrokken zijn. De doelen zijn ambitieus en wat ons betreft realistisch. Het is mooi om te zien dat het beleid door de organisaties gezamenlijk gedragen wordt. Het VVE beleid kent een brede doelgroep en er zijn voldoende plekken zodat we veel kinderen in Deventer deze kans kunnen bieden.

Zorgen rond personeelstekort

Punt van zorg is het personeelstekort. Daarvoor wordt gekeken naar de gezamenlijke aanpak in de human capital agenda. We zien dat als risico, omdat de sectoren onderwijs en welzijn op dit terrein nog weinig samen hebben gedaan. Het vraagt aandacht van de wethouders Walder en Duursma om dat waar te maken..

Rol van de ouders

We misten één ding in het beleidsplan, namelijk de rol van de ouder. We hebben daarom met andere partijen een wijziging voorgesteld (die is aangenomen) waarin het ondersteunen van de ouders is opgenomen als doel van het beleid. Ouders worden gestimuleerd om ook thuis een omgeving te bieden waar hun kind zich kan ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan het voorlezen van een boek voor het naar bed gaan. Dat stimuleren is maatwerk want wat mogelijk is verschilt per gezin. Onze VVE-partners bieden dat maatwerk in de ondersteuning van ouders al, maar nu is het ook gesteund vanuit het beleid.

Ouders blijven eerst verantwoordelijk

Het gaat niet om controleren of dwingen, maar wel om ouders in de positie te zetten dat ze ook zelf hun kind stimuleren in zijn ontwikkeling. Want ouders zijn en blijven als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind.

Labels: ,