Waarom ik op de lijst voor de Provinciale Staten sta

Profiel foto Henrike.jpeg
Henrieke_Nijman_2_Profielfotos_2022_blank_3.png
Door Henrike Nijman op 11 februari 2023 om 17:29

Waarom ik op de lijst voor de Provinciale Staten sta

Op de lijst voor de provinciale staten van Overijssel mag ik op nummer 7 staan. Allereerst omdat ik het belangrijk vind dat er vanuit alle hoeken van de provincie mensen op de lijst staan. Maar ook vanuit de inhoud wil ik graag een bijdrage leveren in de grote en complexe discussies die we op dit moment met elkaar voeren.

Naast alle thema’s die te maken hebben met de inrichting van onze mooie provincie, is voor mij kansengelijkheid een belangrijk thema. Zowel in Deventer als in mijn werk in Almelo zie ik dat er zoveel verschillen zijn in woonomstandigheden, inkomen, gezondheid en ook in interesses, mogelijkheden en motivatie om dingen aan te pakken. Allemaal factoren die invloed hebben op de kansen die kinderen hebben om zich te ontwikkelen. Helaas maakt het nog steeds wel uit waar je wieg staat. Die verschillen tussen mensen en tussen wijken, kernen, steden en dorpen zijn vaak ook mooi en krachtig. Mijn motivatie in de politiek is om de verschillen mee te laten werken om mensen tot bloei te laten komen in plaats van verdeeldheid en tegenstellingen te creëren.

Daarom wil ik graag aan het werk op provinciaal niveau, daar waar het vaak gaat over regie nemen op gemeenteoverstijgende vragen. De vraagstukken van deze tijd vragen om regie, en om meer regie dan het verdelen van land, of het verdelen van geld. De vraag is: wat komt waar tot zijn recht en wat hebben de mensen in dit gebied nodig? Dat is ook een inhoudelijke vraag, die Den Haag niet voor ons kan invullen.

Ik wil graag bijdragen aan de ChristenUniefractie omdat ik wil werken vanuit Gods opdracht om naar elkaar om te zien en goed voor Zijn aarde te zorgen.

Deel dit bericht

Labels: