Beschamende vertoning bij uitstel Grote Kerkhof

624x270_Grote_Kerkhof
Arie_de_Niet_Profielfotos_2022_blank_.png
Door Arie de Niet op 26 oktober 2017 om 19:32

Beschamende vertoning bij uitstel Grote Kerkhof

Na de collegecrisis is de herinrichting van het Grote Kerkhof niet bestempeld als controversieel. Maar in de raadsvergadering gisteren bleek het allemaal toch te spannend voor de gemeenteraad. De raad schiet zelf te kort, maar geeft vooral anderen de schuld. Het uitstel was al geregeld in de achterkamertjes, waardoor grote fracties het ook niet nodig vonden fatsoenlijk verantwoording af te leggen. Het proces voor de herinrichting wordt na de verkiezingen opnieuw gestart, maar eigenlijk weet niemand goed waarom en wat er dan anders moet. Het debat over uitstel van het Grote Kerkhof was een ronduit beschamende vertoning. 

Mea Culpa

Het was mij even ontschoten dat wij in september voor het controversieel verklaren van het Grote Kerkhof gestemd. Het lijkt dan raar dat we vinden dat er nu wel een besluit genomen kan worden. In de hitte van het debat kreeg ik dat voor de voeten geworpen. Mijn woorden werden tegen mijzelf gebruikt. Een debattruc van Rob de Geest van de PvdA. De opzet was geslaagd. Ik was even ontregeld en ervan overtuigd dat mij woorden in de mond werden gelegd. Ik geef toe dat ik het op dat punt bij het verkeerde eind had. Mea Culpa. Leuk gevonden Rob.

Grote Kerkhof is controversieel

Ik heb onze inbreng nog eens nagelezen. Het leek ons vier weken geleden verstandig om het onderwerp Grote Kerkhof controversieel te verklaren. Niet omdat er geen besluit genomen kan worden, maar omdat we denken dat de raad op dit moment überhaupt niet in staat is grote besluiten te nemen. En dat heeft alles met verstoorde verhoudingen te maken. Een meerderheid van de raad zei stoer dat ze het onderwerp wel wilden behandelen. Prima, wij conformeren ons aan meerderheidsbesluiten, ook als we het er niet mee eens zijn.

We krijgen alsnog gelijk

Gisteren bleek dat onze eerste inschatting klopte. De raad is echt niet meer in staat om een belangrijk besluit te nemen als het Grote Kerkhof. De fracties van PvdA, Gemeentebelang, CDA en VVD dienden een motie in om het hele proces na de verkiezingen opnieuw te starten. De reden is besluiteloosheid en angst. Veel fracties zijn bang om een verkeerde keuze te maken. Bang om een keuze uit te leggen aan de achterban. Maar dat kun je natuurlijk niet openlijk toegeven, dus was de onderbouwing "het proces is niet goed", "er zijn geen alternatieven", "er is geen draagvlak". Kortom het ligt aan iedereen behalve aan de raad zelf.

Raad legt geen verantwoording af 

Ik heb doorgevraagd op deze argumenten. Wat is was er dan precies niet goed in het proces? Welke informatie ontbreekt er dan? Welke alternatieven had u willen zien? Wat is het probleem met deze denkrichtingen? Waaruit blijkt het gebrek aan draagvlak dan precies? Maar ik heb geen antwoorden gekregen. Van geen enkele van de indienende partijen. Ze vonden het ook niet nodig om verantwoording af te leggen. Er was al een meerderheid geregeld in de achterkamertjes.

Jammer voor de binnenstad

Het duurt nu langer voordat het Grote Kerkhof opnieuw wordt ingericht. Dat is jammer omdat het belangrijk is om te investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte in dit deel van de binnenstad. De Stichting Deventer Binnenstadsmanagement heeft zich daar namens de ondernemers duidelijk voor uitgesproken. Het is echt nodig hier iets te doen.

Weer valse verwachtingen gewekt

Maar het is veel schadelijker dat er valse verwachtingen worden gewekt. De fracties hebben niet benoemd wat er niet goed is aan het proces en de gepresenteerde denkrichtingen voor de herinrichting. Het is dus volkomen onduidelijk wat er in een nieuw proces anders moet. Er is al veel geld uitgegeven aan de planvorming. Er is een hele reeks technische vragen en informatiesessies geweest. We hebben al mogelijkheden voor het Grote Kerkhof al lang in beeld. Een nieuw proces gaat geen verrassingen opleveren allen maar nieuwe teleurstellingen.

Tijd voor vernieuwing in de Deventer politiek

Ik heb gisteren in de raad gezien dat een meerderheid van de fracties wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid, vervolgens met een beschuldigende vinger naar de ander wijst, geen antwoord geeft op vragen en de zaken liever in de achterkamertjes regelt dan een openbaar debat te voeren. Een beschamende vertoning. Het is oude politiek die de langste tijd gehad heeft. Ik snap best dat mensen zich hierom afkeren van het gemeentebestuur. In maart heeft u weer een keuze. Gebruik uw stem goed en kies voor eerlijke, transparante politici die zich durven te verantwoorden in een openbaar debat.

Één groot voordeel van deze soap: u weet nu wel bij welke partijen u daarvoor moet zijn.

Arie de Niet

Alle opties voor het Grote Kerkhof zijn inmiddels wel bekend. 

Labels: