Deventer moet voor alle inwoners mooi en leefbaar zijn

topbanner_wilhelminabrug
Henrieke_Nijman_2_Profielfotos_2022_blank_3.png
Door Henrike Nijman op 8 november 2017 om 14:38

Deventer moet voor alle inwoners mooi en leefbaar zijn

Deventer is op de goede weg. Na jaren van krimp is er weer ruimte om te investeren. In de begroting voor 2018 zit extra geld voor duurzaamheid en bestrijding van onkruid. Maar tevredenheid daarover mag niet leiden tot stilstand. We moeten met elkaar elke dag aan het werk om Deventer voor alle inwoners mooi en leefbaar te houden en elkaar daarin scherp te houden.

De voorjaarsnota 2017 klonk als een ronkend verkiezingsprogramma. Deze begroting is duidelijk meer in balans. Een betere balans tussen uitvoering van beleid waar we al mee bezig waren en het invullen van een aantal koerswijzigingen vanuit de raad. Wij zijn tevreden met de voorstellen die het college doet op het gebied van duurzaamheid en de voorzichtige omkeer naar een uitbreiding van het budget voor onkruidbestrijding. Of het genoeg is moet blijken, maar een goede eerste stap is gezet.

Duurzame economische groei

Er zijn duidelijk lange lijnen zichtbaar op een aantal economische dossiers. Dat is belangrijk om Deventer aantrekkelijk te houden als vestigingsplaats voor bedrijven. De uitdaging voor de toekomst is om duurzaamheid en economie steeds te blijven verbinden.

Sterk preventief beleid in de zorg

Ook op het sociale domein zijn goede ontwikkelingen zichtbaar en ervaren we dat het college zijn best doet om voldoende middelen beschikbaar te hebben. Zorgpunt is voor ons nog wel dat heel veel middelen ‘vast’ zitten. Uiteraard is het belangrijk dat er voldoende middelen zijn voor de individuele zorgvrager, maar als gemeente moeten wij voldoende ruimte houden om een sterk preventief beleid te kunnen voeren. Daar kan wat ons betreft nog wel een tandje bij. Tegelijk is dat ook voor ons de reden om alert te zijn op de uitvoering van de taken m.b.t de individuele zorgvragen o.a. door de BVO voor de regionale inkoop jeugdhulp.

Kansen voor kinderen

De Klijnsma middelen uit Kansen voor Kinderen moeten ook werkelijk aan kinderen besteedt worden en werkelijk een kans zijn. Daar willen we met het college constructief, en actief in mee blijven denken.

DRTV en Ulebelt

Vanuit eenmalige middelen kunnen we een aantal organisaties concreet helpen. Wij willen graag dat DRTV, de Ulebelt helpen om verder te kunnen met de opdracht die ze vanuit de gemeente hebben. Beide organisaties zijn bezig om steeds meer eigen middelen te genereren, dat was een opdracht die volgde vanuit de bezuinigingen van de gemeente. Daar naast is voor beide organisaties aan de orde dat hun omgeving aan het veranderen is en dat de organisaties daar zelf goed op in moeten spelen. Wij zien dat zowel DRTV als de Ulebelt daar op een goede manier mee bezig zijn en willen ze ondersteunen in de tijd en deskundigheid die ze nu vragen.

Deventer voor alle inwoners mooi en leefbaar

Kortom we zijn met veel onderwerpen op de goede weg, maar dat mag niet leiden tot stilstand. We moeten met elkaar elke dag aan het werk om Deventer voor alle inwoners mooi en leefbaar te houden en elkaar daarin scherp te houden.

Henrike Nijman

Labels: ,