Geit of geen geit: dilemma’s bij moderne landbouw

topbanner_bloem
Jasper_Buist_Profielfotos_2022_blank_6.png
Door Jasper Buist op 2 december 2017 om 10:00

Geit of geen geit: dilemma’s bij moderne landbouw

Het college wil toestemming geven voor de komst van een nieuwe geitenhouderij bij Lettele. Het college mag daar zelf over beslissen, maar heeft toch aan ons als gemeenteraad gevraagd wat we er van vinden. Dat is in dit geval heel verstandig.

Concentratie van dieren

De wereldbevolking groeit en daarom is er steeds meer behoefte aan voedsel. Nederland is een gidsland in de wereld dat gespecialiseerd in het slim en efficiënt benutten van de landbouwgronden en het houden van dieren. Dat zorgt voor schaalvergroting en een verbreding in de producten die in de wereldwijde voedselvraag voorzien. Maar deze ontwikkelingen brengen ook met zich mee dat er in delen van Nederland hoge concentraties van bepaalde dieren voorkomen. Je kunt je in het algemeen afvragen of dat altijd wenselijk is, maar daar wil ik het nu niet over hebben.

Gevolgen voor de omgeving

De concentratie van dieren heeft namelijk gevolgen voor de omgeving. Twee voorbeelden wil ik hier noemen. In gebieden met veel kippen worden inmiddels hogere concentraties fijn stof gemeten. Daarnaast zij er onderzoeken van het RIVM die laten zien dat rond bedrijven waar veel melkgeiten worden gehouden, meer mensen last hebben van een longontsteking. De reden hiervoor is (nog) onbekend. En of dit werkelijk overal zo is, moet nog worden aangetoond.

Stop op geiten in Brabant en Gelderland

Voor de provincies Brabant en Gelderland waren deze onderzoeken al voldoende reden om de uitbreiding en vestiging van nieuwe geitenhouderijen stop te zetten. De provincie Overijssel heeft deze maatregel niet ingevoerd, maar wil wel meer onderzoek laten uitvoeren. Het college heeft een concrete vraag van een bedrijf gekregen om een geitenhouderij te vestigen en moet daarover beslissen. Dat kan zomaar uitmonden in een lastige discussie over volksgezondheid. Met deze achtergrond willen B&W van de fracties in de gemeenteraad weten wat zij er van vinden en wat nu wijsheid is.

Beperkt gezondheidsrisico

De gemeenteraad is bijgepraat door de Gezondheidsdienst voor dieren en de GGD over de tot nu toe uitgevoerde onderzoeken. De achterliggende informatie is hier terug te vinden. Het onderzoek van het RIVM geeft aan dat mensen die wonen binnen een straal van 2 km rond een grotere kans op longontsteking hebben. Het perceel voor de vestiging van de melkgeitenhouderij ligt aan de Bathmenseweg 53 bij Lettele. Binnen de afstand van 2 km liggen geen woonkernen waar veel mensen dicht bij elkaar wonen. Wel wordt er rondom het bedrijf gewoond op boerderijen en in enkele losse woningen.

Geitenhouderij mag doorgaan

In de fractie is deze casus goed doorgesproken. Vanwege koemelkallergie is er meer behoefte aan geitenmelk. Het is begrijpelijk dat een agrarisch ondernemer daar op in wil spelen door een geitenhouderij te beginnen. Op basis van alle informatie die we hebben gekregen schatten we in dat het risico voor de volksgezondheid beperkt is. Volgens ons is er dan ook onvoldoende reden om de komst van de geitenhouderij tegen te houden. Het college mag dus meewerken aan de kleine wijziging van het bestemmingsplan die daarvoor nodig is.

Jasper Buist

Labels: , ,