Vragen over opvang voor ex-gedetineerden

624x270_Wonen_VincentVanGoghstraat
Arie_de_Niet_Profielfotos_2022_blank_.png
Door Arie de Niet op 28 november 2017 om 17:00

Vragen over opvang voor ex-gedetineerden

Drie weken geleden kondigde stichting Transfore aan dat ex-gedetineerden zouden worden opgevangen in een huis in de Vijfhoek. Dat zorgde voor veel ophef in de wijk. Niemand wil graag naast een veroordeelde zedendelinquent wonen. Binnen twee dagen besloot Transfore dat de opvang toch niet doorging. Communicatie van niks rond een gevoelig onderwerp. Reden voor ons om mondelinge vragen te stellen aan het college.

Ophef in de wijk

Stichting Transfore (onderdeel van Dimence) informeerde op 8 november 2017 omwonenden over de komst van een kleinschalige opvang voor forensisch psychiatrische patiënten aan de Vincent van Goghstraat. De brief leidde tot veel onrust in de kinderrijke Vijfhoek. De patiënten zouden er al binnen enkele weken komen wonen. Bovendien was onduidelijk om wat voor soort patiënten het ging en welke begeleiding ze zouden krijgen. Als reactie op de ophef die ontstond kondigde Stichting Transfore twee dagen later aan dat de opvang van de baan was.

Ze moeten ergens wonen

Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat forensische psychiatrische patiënten niet zomaar op straat komen te staan als ze hun straf hebben uitgezeten. Juist om terugval in oude patronen te voorkomen is het belangrijk dat deze mensen onder goede begeleiding re-integreren. Daar zijn dit soort opvangplekken voor nodig. Het is heel begrijpelijk dat er weerstand is tegen zo’n opvang. Niemand wil graag naast een veroordeelde zedendelinquent wonen (nimby). Maar als er nergens een opvanglocatie is, komen deze mensen gewoon vrij. En dan kunnen ze ook naast u of mij komen wonen. Zonder begeleiding. Zonder dat we het weten. De vraag is of we daar blij mee moeten zijn als samenleving.

Draagvlak creëren

Om zo’n opvangplek te realiseren is draagvlak nodig in de buurt. De stichting moet het vertrouwen winnen van omwonenden door te laten zien dat ze weten wat ze doen, dat er goede begeleiding wordt geboden en dat er oog is voor de angsten van de omwonenden. En dat er bereidheid is afspraken te maken met de omwonenden. Dat vraagt om zorgvuldige communicatie. En dat kost tijd.

Overvaltactiek zorgt voor weerstand

Van zorgvuldige communicatie was hier geen sprake. Het is een soort overvaltactiek waarmee je het tegenovergestelde bereikt van wat je wilt: weerstand in plaats van draagvlak. De gang van zaken heeft mij zeer verbaasd. We waren er als gemeenteraad ook niet van op de hoogte.

Vragenkwartier

Het is voor ons aanleiding om in het vragenkwartier op woensdag 29 november aan het college om opheldering te vragen. Hoe lang waren de plannen voor deze opvang al bekend? Zijn er afspraken gemaakt met Transfore over draagvlak en communicatie? Moeten we als gemeente alleen maar aan de zijlijn staan of hebben we ook een rol om dit soort onrust juist te voorkomen? Daarop willen we graag antwoord van het college.

Arie de Niet

Labels: ,