Schending van mensenrechten in West-Papoea

Aandacht Voor Wat Echt Telt
CU Deventer logo
Door ChristenUnie Deventer op 24 november 2020 om 20:30

Schending van mensenrechten in West-Papoea

Op het digitale partijcongres van de landelijke ChristenUnie van 21 november is een motie die door het Deventer ChristenUnie-lid Johan Oldenburger en anderen was ingediend over mensenrechtenschendingen in West-Papoea (het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea) met vrijwel algemene stemmen
aangenomen.

In de toelichting bij de motie was het volgende te lezen: "In West-Papoea voert de Indonesische regering al sinds 1969 een bewind van onderdrukking en achterstelling van de inheemse Papua bevolking. Naar schatting zijn er sindsdien al meer dan 100.000 Papoea's gedood. Door het verplaatsen van Javanen naar West-Papoea zijn de Papoea's een minderheid in eigen land geworden. De in 1969 gehouden volksraadpleging, waarin de Papoea's zich mochten uitspreken over al dan niet zelfstandigheid is vervalst. In een historisch rapport van prof. dr. P.J. Drooglever, getiteld 'Een daad van vrije keus', is dit ook aangetoond. Dit rapport waarom gevraagd was door de het kabinet is in de Tweede Kamer nooit geagendeerd en tot nu toe houdt de politiek de boot af.

De Papoea's zijn zelf nationaal en internationaal zeer actief om hun problemen en hun streven naar zelfstandigheid aan de orde te stellen en roepen ook de hulp in van politieke partijen in Nederland."

De nu aangenomen motie roept de ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer onder andere op steun te verlenen aan acties die ten doel hebben de situatie op Papoea te verbeteren.

Deel dit bericht

Labels: ,