Aandacht voor waardig ouder worden in beleidsplannen Deventer

waardig ouder worden
Henrieke_Nijman_2_Profielfotos_2022_blank_3.png
Door Henrike Nijman op 22 januari 2021 om 10:23

Aandacht voor waardig ouder worden in beleidsplannen Deventer

ChristenUnie Deventer wil lokaal vorm geven aan het thema ‘Waardig Ouder Worden’. Vorige maand werden al gesprekken gevoerd met verschillende professionals uit de ouderenzorg, om erachter te komen waar kansen voor verbetering liggen. Afgelopen week deelde CU-raadslid Henrike Nijman de bevindingen met wethouder Grijsen. ‘De wethouder reageerde erg positief op onze input. Er zijn al een aantal toezeggingen gedaan die voor komende zomer in het Wmo-beleidsplan zullen komen.’ 

Het gaat om de volgende drie belangrijke thema’s voor ouderenzorg die worden opgenomen in het beleidsplan: wonen, mantelzorg en zingeving.

Wonen
Iedereen wil goed wonen. Daarom moet er genoeg plek in de verpleeghuizen zijn, maar nog liever zouden ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, bijvoorbeeld in een seniorenwoning. Een verlangen van ChristenUnie Deventer is om zulke wensen mee te nemen in de plannen rondom wonen en voorzieningen, zodat we daar in de stad en in de kernen aandacht voor hebben. Door woningbouwcorporaties in verbinding te brengen met de zorgsector kunnen we op verschillende plekken en in verschillende categorieën bouwen. Belangrijk is dat hiervoor gemeentelijke plannen op elkaar aansluiten: de woon-zorgvisie van wethouder Grijsen bij het woon- en voorzieningentraject van wethouder De Geest.

Mantelzorg
ChristenUnie Deventer signaleerde dat er meer afstemming nodig is tussen zorginstanties en mantelzorgers. Op het moment dat mantelzorgers aan de bel trekken bij zorginstanties, zijn ze vaak al ver over hun grenzen gegaan en is direct hulp nodig. Toch is dan vaak de eerste vraag aan hen om te kijken wat ze zelf nog kunnen doen. Op die manier blijft de mantelzorger over z’n grenzen gaan en krijgt hij of zij niet de nodige ontzorging. De wethouder was het ermee eens dat dit een zorgelijk signaal is en neemt verbeteringen hierover op in het beleidsplan.

Zingeving
Zingeving is een belangrijk thema voor de ChristenUnie. Hoe zorg je dat ouderen zingeving ervaren, zodat ze beter in hun vel zitten? De gemeente wijst vaak al wel aan waar je terechtkunt voor een zinvolle dagbesteding, zoals een wijkcentrum of beweegvereniging, maar als zo’n locatie niet om de hoek ligt, hoe kom je daar dan als oudere? Onderdeel van het Wmo-beleid zou niet alleen het geven van advies moeten zijn, maar ook dat vervolgens mogelijk maken, bijvoorbeeld door vervoer te regelen waarmee iemand bij de sportvereniging, de kerk of het wijkcentrum kan komen. Ook het verbinden van generaties, denk aan een maatschappelijke stage voor jongeren, is een goede manier van zingeving. Ook voor dit thema kunnen we een plekje verwachten in het beleidsplan.

Deel dit bericht

Labels: , , , ,