Meer urgentie voor de klimaat en ecologische crisis

WEBBANNER_CUd_klimaatcrisis.png
168x168_henrike
Door Henrike Nijman op 17 februari 2021 om 22:00

Meer urgentie voor de klimaat en ecologische crisis

De fracties van GroenLinks, Deventer Sociaal, PvdA, D66 en ChristenUnie stellen voor om in de raadsvergadering van 17 februari 2021 de klimaatcrisis te erkennen en de urgente noodsituatie uit te roepen. Deventer zou zich daarmee voegen in een rijtje van steden (Haarlem, Amsterdam, Utrecht, Basel, Bristol, London, Sydney e.v.a) en landen (o.a. Canada, Frankrijk, Spanje) die dit belangrijke signaal al eerder hebben afgegeven. Met deze actie wordt de klimaat en ecologische crisis erkend en wordt benadrukt dat het tegengaan van klimaatverandering een prioriteit is voor Deventer. 

Zo begint het persbericht bij de motie die woensdag 17 februari 2021 in de raad is besproken. Ik ondersteun deze motie van harte en ik wil graag uitleggen waarom. Ik kan me namelijk voorstellen dat dit nogal activistisch klinkt of, zoals iemand me vandaag vroeg, is deze niet erg symbolisch.

Als ChristenUnie willen we goed voor de aarde zorgen. Dat is onze opdracht. De klimaatcrisis en de ecologische crisis naderen het punt dat er geen weg terug meer is. Die urgentie voel ik heel erg. Daarbij merk ik dat we in plannen vaak een eenzijdige insteek kiezen. Duurzaamheid komt tegenover ecologische waarde van gebieden te staan. Daar waar wij juist ideeën hebben om zowel duurzamer te willen zijn en te werken aan meer biodiversiteit en natuurbeheer. Dit gaat hand in hand.
In de plannen krijgen de kosten veel aandacht en kan het gezondheidsaspect nog wel meer aandacht krijgen. Dat mag niet tegenover elkaar komen te staan. Gezondheid en betaalbaarheid kan goed samen gaan.
Dat gevoel van urgentie staat in deze motie. Lange termijn plannen, ja, en nu ernst maken met die plannen.

Is de motie symbolisch?

Wij zijn zelf heel kritisch op moties die ‘niets’ doen. Een motie is een middel op een oproep te doen en een opdracht mee te geven aan het college en vaak ook aan onszelf als raad. Deze motie kan concreet bijdragen aan de lobby in  Den Haag voor meer middelen (financieel en in wet- en regelgeving). Dat maakt dat duurzaamheid voor iedereen betaalbaar blijft. Zeker met de komende verkiezingen en de vorming van een nieuw kabinet, is dat een zinvolle oproep.
Daarbij staat ook in deze motie dat we als inwoners van Deventer deel zijn van de oplossing. Dan gaat het niet om maar accepteren dat die windmolen in je achtertuin staat. Dan gaat het om samen met bewoners en overheid te bedenken wat het beste past. Daar hoort natuurbeheer net zo goed bij als zonnepanelen op je dak leggen. Bewoners die de overheid scherp houden en een overheid die zijn inwoners kansen biedt.

De klimaatcrisis is een mondiale crisis, dat lossen we in Deventer toch niet op?

Dat klopt, maar ergens moet er beweging komen. Wij willen graag dat Deventer zich aansluit bij de steden die deze uitspraak al hebben gedaan. Dat de Parijse klimaatdoelen, een goed en snel vervolg krijgen in Den Haag (klimaatakkoord) en in de steden. De ambities zijn groot, maar het tempo is te laag. En dat maakt dat we deze oproep nu, in Deventer doen.
Helaas heeft de motie geen meerderheid gehaald. De wethouder gaf aan dat hij ook zonder deze motie zich in zal blijven zetten voor een goed  Deventer klimaatbeleid en voor een actieve lobby in Den Haag. 

Voor de ChristenUnie blijft de opdracht om al het kwetsbare te beschermen. Onze leefomgeving, de natuur, de mensen. Ik geloof dat wij als samenleving daar helemaal onderdeel van uitmaken, en dat de bloei van die samenleving niet kan zonder de bloei van onze leefomgeving.

U vind de motie op deventer.raadsinformatie.nl

Deel dit bericht

Labels: ,