Een goed gesprek over ... windturbines in Deventer

Een goed gesprek over windturbines in Deventer
Henrieke_Nijman_2_Profielfotos_2022_blank_3.png Jasper_Buist_Profielfotos_2022_blank_6.png
Door Henrike Nijman, Jasper Buist op 16 april 2021 om 16:00

Een goed gesprek over ... windturbines in Deventer

Op maandag 29 maart hebben we als fractie en bestuur gesproken met een aantal ChristenUnie-leden over windenergie en de windverkenning die de gemeente Deventer heeft laten uitvoeren. Deze leden wonen in het zoekgebied waarbinnen de gemeente Deventer het plaatsen van windmolens overweegt. Deze windmolens kunnen grote impact op de woon- en leefomgeving van mensen hebben. Uit het gesprek hebben we goede aanknopingspunten voor de verdere discussie in de gemeenteraad kunnen halen.

In het begin van de vergadering delen we met elkaar dat we ons ervan bewust zijn dat we zorgvuldig met onze schepping en met onze aarde om moeten gaan. Groene energie hoort daarbij. Wind- en zonne-energie zijn daarin de bekendste, maar de ontwikkelingen staan niet stil. Er zullen vast nieuwe vormen van energie beschikbaar komen. 

In dit gesprek beperken we ons tot de windmolens die in zoekgebied 3 en 13 zijn voorzien. We spreken met elkaar door over: communicatie van de gemeente, onderbouwing van keuzes, geluid, gezondheid en natuur.

De huidige koers van de fractie om tot een goede mix van wind en zon te komen wordt wel onderschreven. Vooral zon op dak moet de standaard worden. Gelukkig lukt dat bij het bedrijvenpark aan de A1 heel goed. Dat er windenergie nodig is, wordt ook onderkend. Maar de inpassing daarvan binnen onze gemeente is lastig. 

Onze leden geven aan dat de communicatie van de gemeente is veel te laat begonnen. Daarbij is het voor mensen lastig om de juiste informatie te vinden en te kunnen begrijpen. Er is begrip voor de online bijeenkomsten. Ze zijn geschikt voor het ‘zenden’ van informatie aan een grote groep bewoners. Ze zijn niet geschikt voor een gesprek. Het was ook onduidelijk voor bewoners waar ze de informatie nog een keer na konden lezen. Alle info staat op de website www.deventerstroomt.nl. Een mooie tip die we meekregen (en graag doorgeven) is om vanuit die website, mensen te attenderen op nieuwe ontwikkelingen door middel van meldingen of een nieuwsbrief. Ook krijgen we mee dat de gemeente tijdig en eenvoudig moet communiceren. Bewoners voelden zich nu overvallen doordat er maar één locatie geschikt lijkt: hun achtertuin … 

De onderbouwing van keuzes van de zoekgebieden is moeilijk te vinden. De argumenten die voor het ene gebied als beperking gelden, worden voor een ander gebied niet als beperking ervaren. Zo is nog steeds niet duidelijk waarom alleen de gebieden 3 en 13 overblijven. Wel is een logische gedachte dat de bestaande infrastructuur wordt gevolgd. Met andere woorden: er loopt al een snelweg, in die lijn windmolens plaatsen is landschappelijk goed in te passen.

We zijn het erover eens dat we richting de gemeente kritisch moeten blijven op de kaders en toepassen van normen: welke hoogte van de turbines willen we? Wie of wat bepaalt die hoogte? Nu lijkt de geldstroom daarin leidend. Dat vinden wij niet passend. Het moet een complete afweging zijn. Een ander belangrijk kader is de afstand van windmolens tot aan de woningen. Dit criterium is erg belangrijk voor de bewoners. Er bestaan geluidsnormen (wettelijk) en vuistregels voor de afstand in meters. In de discussie die in ons gesprek volgde blijkt al meteen dat niet duidelijk is wat bewoners van de gemeente kunnen verwachten als het over deze normen gaat. De oproep is helder: Wees duidelijk in welke normen gelden en hoe die toegepast worden. 

Onze leden geven aan dat bewoners zich het meeste zorgen maken over geluidsoverlast en de afstand van de molens tot hun woning. Dit heeft te maken met de impact op de gezondheid en de leefomgeving. De wijk ervaart al geluid van het spoor en van de A1. De ervaringen van burgers elders in Nederland, die dicht bij hoge windturbines wonen, leiden tot veel klachten. Veel inwoners van Colmschate willen daarom dat een ruimere afstand (1000 m tot de huizen) wordt gehanteerd als richtlijn. Voor de fractie een punt om in de raad te bespreken. Want afstand is een vuistregel en geen officieel criterium, maar daar kunnen we als raad dus een afspraak over vastleggen. 

Daarbij krijgen we ook de boodschap mee om goed over de lange termijn na te denken. Onze leden bedoelen daarmee dat voor duurzaamheid draagvlak en een lange adem nodig is. Dat kan de gemeente makkelijk verspelen door nu in één klap de eerste RES-opgave met 9 windmolens in te willen vullen. Onze leden geven aan dat de bewonersgroep ‘Deventer Wint’ echt goed mee wil denken. Op een positieve manier. Wij maken vanuit de fractie graag gebruik van dit aanbod en hebben ook al kennisgemaakt met deze club. 

Op de vraag van Henrike wat de ecologische consequenties zijn van windmolens in dit gebied, geeft één van de leden aan, dat er al veel onderzoek is naar opstellingen die voor vogels goed te ‘zien’ zijn. In dit zoekgebied zitten we al wat verder van de IJssel, dat is dan ook een voordeel. Dan is wel belangrijk om kritisch te zijn op de hoogte en welk type turbines wordt gekozen en voor welke opstelling. Hoe dichter bij de A1 hoe minder verstoring. 

Met deze input kan de fractie verder. 

Deel dit bericht

Labels: , ,