Steeds dichter bij oplossingen voor de woningnood

Thijs_Banninga_2_Profielfotos_2022_blank_18.png Henrieke_Nijman_2_Profielfotos_2022_blank_3.png
Door Thijs Banninga, Henrike Nijman op 30 oktober 2021 om 16:20

Steeds dichter bij oplossingen voor de woningnood

Veel mensen hebben moeite met het vinden van een huis, en iedereen is het erover eens dat daar wat aan moet veranderen. Er moet meer woongelegenheid komen, zoals betaalbare koopwoningen, duurzamere huurwoningen en levensloopbestendige woningen. Het vinden van geschikte locaties hiervoor is een uitdaging, maar gelukkig komen we steeds dichter bij oplossingen. We delen graag waar we mee bezig zijn, en willen tegelijk een oproep doen om mee te denken. Want prettig wonen is voor iedereen van belang.

Dorpsbewoners denken mee
Inwoners van de dorpen binnen in de gemeente gaven tijdens de inspraakronde, al duidelijk hun wensen aan: zij willen vooral bouwen voor hun huidige bewoners, zodat families er kunnen blijven wonen. Ook zouden ze hun scholen en winkels graag houden, zodat het levendig blijft in de dorpen. Die wensen ondersteunen wij natuurlijk.

In samenspraak met de inwoners zijn er nu plannen om serieuze nieuwbouw aan de rand van Bathmen te ontwikkelen. Voor de kleinere kernen zoals Lettele wordt gezocht naar kleinere locaties. Locaties waar andere gebouwen leegkomen of verdwijnen en waar zo’n 15 woningen kunnen komen. En een strook langs de rand van het dorp waar ook 50 woningen mogen komen. Bij de dorpen is het ook echt zoeken naar het behoud van het buitengebied met zijn natuurwaarden en de vitaliteit in het dorp. Met name voor de winkels en andere voorzieningen. De inspraakavond gaf ook een goed beeld van de behoefte. Jongeren willen graag in de dorpen blijven wonen en nemen zelf initiatief. Dat juichen wij toe en we vinden dan ook dat de gemeente zo goed en efficiënt mogelijk met de bewoners mee moet denken om dat te kunnen realiseren.

Zoeken naar geschikte locaties in de stad
Voor de dorpen zijn er dus al concrete plannen; voor de stad Deventer moeten die nog tot stand komen. Daar vinden we het belangrijk om niet alleen te praten over nieuwbouwwijken, maar ook over extra woonruimte binnen bestaande wijken. We zoeken nieuwe locaties om te bouwen, maar er moet ook ruimte blijven voor groen; je wilt een stad niet helemaal vol bouwen. Denk aan de hittestress of juist aan het kunnen opvangen van veel water en de leefbaarheid. Daarom zien wij nog het liefst dat bestaande panden geschikt worden gemaakt om er te wonen. Denk aan de woonruimte boven winkels, die nu vaak niet bewoond wordt, of leegstaande kantoorpanden. Zo houden we de stad voor iedereen aantrekkelijk.

Denk mee!
Als ChristenUnie Deventer zoeken we oplossingen waar bewoners zelf ook inspraak in hebben. Wil jij hierover meepraten of heb je concrete ideeën, neem dan contact op met Thijs Banninga of Henrike Nijman. We waarderen je inbreng!

Labels: , ,