Een mooie periode met successen

CU Deventer logo
Door ChristenUnie Deventer op 30 oktober 2021 om 16:02

Een mooie periode met successen

De afgelopen tijd kwamen er een aantal waardevolle veranderingen in de Deventer politiek. Dingen waar wij als ChristenUnie ons lange tijd hard voor hebben gemaakt.

Zo hebben we ons ingezet voor woonruimte voor zwerfjongeren, voor betere ondersteuning voor mantelzorgers, voor fietsers op de Wellekade, en voor mensen die last krijgen van de stijgende gasprijzen. In dit bericht vertellen we meer over de belangrijkste successen op deze vragen.

Woonruimte voor zwerfjongeren
Er zijn concrete plannen gekomen die woonruimte creëren voor zwerfjongeren. In eerdere berichten kon je al lezen hoe we deze problematiek steeds weer onder de aandacht brachten. Op ons aandringen kwam er een uitgebreid onderzoek naar dak- en thuisloze jongeren in Deventer, we gingen in gesprek met de jongeren zelf, en we brachten het onderwerp steeds opnieuw op de agenda bij de raadstafels.

Nadat de problemen in kaart zijn gebracht, zijn er nu ook oplossingen. Er worden bestaande garageboxen omgevormd tot kleinschalige woningen  (POWERHOUSES) en er komen locaties waar flexwonen voor jongeren mogelijk wordt.

Betere toegang tot respijtzorg
Mantelzorgers in de gemeente Deventer krijgen betere toegang tot respijtzorg: hulp waarbij de zorg tijdelijk wordt overgenomen. Na gesprekken met zorgmedewerkers kwamen we tot de conclusie dat hier meer aandacht voor moest komen. Dat begint al in het beleid: respijtzorg is nu niet meer slechts een kopje in het volledige beleid voor mantelzorg en vrijwilligers, maar heeft zijn eigen beleid gekregen!
Zo komt er meer ruimte voor, ook bij het stellen van de zorgindicatie: er zal meteen respijtzorg worden aangeboden, in plaats van dat mantelzorgers daar zelf om moeten vragen. Erg belangrijk als je wilt voorkomen dat mantelzorgers over hun grenzen gaan.

Een veilige fietsoplossing voor de Wellekade
Het fietspad langs de Wellekade bij theater MIMIK komt weer op de oude plek. Sinds de verbouwing vonden wij het fietspad een onveilige plek voor fietsers. Samen met een aantal medepartijen in de raad pleitten wij steeds voor een veiliger fietspad. Daarom werd er serieus gekeken wat vanuit de fietser een veilige oplossing is en is besloten het pad weer op de oude plek terug te leggen. Een besluit waar veel inwoners van de gemeente Deventer blij mee zullen zijn.

Vragenkwartier over stijgende gasprijzen
In het vragenkwartier hebben we aandacht gevraagd voor de stijgende energieprijzen. Met name voor mensen met weinig inkomen, een sociale huurwoning die (nog) niet verduurzaamt is of ondernemers die nu zonder corona steun meteen geconfronteerd worden met stijgende kosten.

De wethouder heeft aangegeven dat mensen die gebruik maken van gemeentelijke regelingen of in een schuldentraject zitten, actief door de medewerkers van de gemeente zullen worden gewezen op ondersteuning. Voorondernemers zal dat via het Ondernemershuis gaan.  Voor nu is dit wat we willen. Tijd voor een sociale energietransitie. Maar dat is voor de lange termijn.

Labels: , , , ,