Verzet tegen lange afsluiting fietspad Handelskade

944x390_fietsveiligheid_Churchillplein.jpg
Arie_de_Niet_Profielfotos_2022_blank_.png
Door Arie de Niet op 23 januari 2023 om 08:00

Verzet tegen lange afsluiting fietspad Handelskade

De gemeente Deventer is van plan om de Handelskade in 2023 tijdens werkzaamheden op de Kop Handelskade volledig af te sluiten voor fietsers. De verwachting is dat de sloop en de bouw wel twee jaar kan duren. Wij vinden het niet acceptabel dat een hoofdfietsroute zo lang wordt afgesloten. Er is geen geschikte omleidingsroute en de afsluiting voor fietsers is helemaal niet nodig als het autoverkeer een beetje inschikt. Daarom stellen we op 25 januari in de raadsvergadering vragen aan het college over deze afsluiting.

Bouw Kop Handelskade

In de raadsmededeling "Wegwerkzaamheden 2023" word een overzicht gegeven van alle wegwerkzaamheden in Deventer in 2023. Bij de werkzaamheden Kop Handelskade/Kien is aangegeven dat de hoofdfietsroute langs de Handelskade voor een lange periode afgesloten. Het autoverkeer mag ongehinderd door, maar fietsers moeten maar omrijden. De sloop en de bouw van de Kop Handelskade kan wel twee jaar duren.

Langdurige afsluiting van een hoofdfietsroute

De Handelskade is een hoofdsfietsroute (zie onderstaand kaartje). Dagelijks passeren daar veel fietsers op weg naar het station of richting Saxion. Wij vinden een afsluiting van anderhalf tot twee jaar van zo'n belangrijke fietsroute alleen acceptabel als daar heel goede redenen voor zijn en als er een fatsoenlijke volwaardige omleidingsroute is. Aan die beide voorwaarden wordt hier niet voldaan.

hoofdfietsroutes rond de binnenstad

Geen goede omleidingsroute mogelijk

Om te beginnen is er geen fatsoenlijke volwaardige omleidingsroute voor fietsers bedenken. Het enige denkbare alternatief is een route over De Boreel. Fietsers moeten dan over een smal fietsers/voetgangers bruggetje en vervolgens een haakse bocht maken of dwars door het winkelend publiek op de Boreel fietsen. Dat gaat veel problemen geven en deze route is dus niet geschikt als omleiding voor fietsers.

De auto kan best inschikken

Er is volgens ons bovendien geen noodzaak. Er wordt eenzijdig gekozen voor het ongehinderd door laten gaan van het autoverkeer. Dat autoverkeer op de Handelskade kan ook best een beetje inschikken. Bijvoorbeeld door de lange rechtsaf-strook richting Brinkgrevenweg geheel of gedeeltelijk voor fietsers te bestemmen en voor de veiligheid af te schermen van de rijbaan met barriers.

Vragenkwartier

Het lijkt er op dat de belangen van de fietser weer eens over het hoofd zijn gezien. Wij verzetten ons tegen deze afsluiting. Daarom gaan we in de raadsvergadering van woensdag 25 januari in het vragenkwartier de volgende vragen stellen aan het college:

  1. Is het college het met ons eens dat een afsluiting van de hoofdfietsroute op de Handelskade van anderhalf tot twee jaar zeer onwenselijk is?
  2. Is het college bereid om deze volledige afsluiting te heroverwegen en naar alternatieven te kijken?

Labels: