Een goed gesprek over… Waardig ouder worden.

een goed gesprek over... waardig ouder worden
168x168_henrike
Door Henrike Nijman op 12 december 2020 om 13:30

Een goed gesprek over… Waardig ouder worden.

Afgelopen week heb ik een aantal gesprekken gevoerd rondom het thema ‘Waardig ouder worden’. Met huisarts dr. Wisselink, met Carinova mantelzorgondersteuning en met Solis – Groote en Voorster. Stuk voor stuk mooie gesprekken met mensen dagelijks inhoud geven aan waardig ouder worden.

Uit de gesprekken blijkt ook dat blijvende aandacht nodig is. We doen een aantal dingen goed in Deventer. Zo hebben we een groot vrijwilligersbestand die mantelzorgondersteuning bieden en hebben een heel aantal huisartsenpraktijken de mogelijkheid om een praktijkondersteuners voor ouderenzorg in te zetten. Ook de betrokkenheid van scholen bij bijvoorbeeld het Groote en Voorster is een mooi voorbeeld van aandacht voor elkaar.

We missen ook in Deventer nog wel de slag tussen het fysieke en het sociale domein. Vanuit de zorg afspreken om te werken aan een dementievriendelijke omgeving, vraagt ook een fysieke vertaling. Langer zelfstandig kunnen wonen, vraagt dat er in een behoorlijk tempo geschikte woningen moeten zijn.

Wat ik een mooie eye-opener vond was de waardering van en voor onze ouderen. Er is veel waardering voor de vrijwilligers en mantelzorgers. Er klinkt applaus als de kinderen mooi hebben gezongen of een toneelstuk hebben opgevoerd.

En hoe gaan we nu gebruik van onze ouderen zodat zij niet alleen waardering geven, maar ook krijgen? Hun verhalen over vroeger, hun levenservaring en het geduld dat ze hebben, laten we het benutten als kracht voor onze jeugd!

Een goed gesprek over... Waardig Ouder Worden 2.0 in Deventer

Quote huisarts:

Als zorgverlener willen wij werken met oprechte aandacht voor de mens die voor ons zit. Dit vraagt van ons een andere (minder medische) benadering. Dit vraagt het gesprek over wat je wilt doen in het dagelijks leven. Wat is voor jouw kwaliteit van leven belangrijk en dat moeten we mogelijk maken. Helaas maken de financiële schotten en de vele wet- en regelgeving dat niet eenvoudiger.

Quote mantelzorgondersteuning:

Een dementievriendelijke samenleving is een mensvriendelijke samenleving. Dit vraagt iets van de sociale omgeving en van de fysieke omgeving. Hier moet meer aandacht voor komen.

Quote huisarts:

jongeren worstelen met levensvragen, ouderen hebben zoveel levenservaring. Maatjesprojecten kunnen dit heel mooi bij elkaar brengen. Niet vanuit de hulpvraag, maar  vanuit wat men elkaar te bieden heeft.

Quote mantelzorgondersteuning:

Mensen komen te laat in beeld en zijn dan al overbelast. Het gesprek over mantelzorg, zorgen voor elkaar en het zorgen met elkaar, moeten we eerder voeren.

Quote regiomanager zorginstelling:

We kunnen met elkaar nog een slag slaan om de zorg in de woon-zorgcentra en in de wijk beter aan elkaar te verbinden. Dit vraagt andere zorg en sneller bouwen van de juiste woningen. Dit kunnen wij niet alleen, hier kan de gemeente ondersteunen om partijen met elkaar aan het werk te zetten. 

Deel dit bericht

Labels: ,