Het verschil maken in Deventer

topbanner_winkelendpubliek
Arie_de_Niet_Profielfotos_2022_blank_.png
Door Arie de Niet op 19 november 2021 om 20:31

Het verschil maken in Deventer

Gisteren hebben de leden van ChristenUnie Deventer ingestemd met mijn rol als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ik mag dus aan de slag en ik hoop weer terug te keren in de gemeenteraad!

Het voelt goed om in politieke zin weer terug te zijn in Deventer. De provincie was leuk voor de afwisseling, maar mijn hart gaat echt harder kloppen van de concrete uitdagingen in onze stad en ons buitengebied. Dat heb ik gemerkt bij het opstellen van het verkiezingsprogramma. Maar ook de afgelopen week heeft me weer bewust gemaakt van de redenen waarom ik politiek actief ben. En van het feit dat we als ChristenUnie politiek het verschil moeten en kunnen maken.

Zorgen over 2G

Ik maak mij erg zorgen om de invoering van 2G. Daarmee gaan we echt een grens over. We sluiten mensen uit van deelname aan de maatschappij op basis van medische gegevens. Gevaccineerden en ongevaccineerden worden erdoor tegenover elkaar gezet. Een meerderheid claimt vrijheid ten koste van grondrechten van de minderheid. Het inperken van grondrechten op basis van een medische geschiedenis vind ik principieel fout. Terwijl de effectiviteit van 2G voor het terugdringen van het aantal besmettingen ook nog eens zeer twijfelachtig is. Ik heb mijn zorgen ook aan onze fractie in Den Haag laten weten. Ik ben dan ook heel blij dat Mirjam Bikker met het 1G voorstel is gekomen. Ik hoop dat de tweede kamer fractie z’n poot stijf durft te houden.

Breuklijn

Het 2G debat raakt me omdat het past in het patroon van de toeslagenaffaire, de aardbevingsschade in Groningen en de stikstofproblematiek. De breuk loopt langs dezelfde lijnen. Er zijn uiteenlopende redenen waarom mensen niet gevaccineerd zijn, maar ze delen een groot wantrouwen tegen de overheid. Het gaat om groepen en problemen waar de “weldenkende” VVD’er en D66’er niet mee te maken heeft. Bij al deze problemen is steeds weer de vraag: kun je en wil je die ander als mens zien? Kun je echt luisteren naar die ander? Durf je je in hem of haar of hen te verplaatsen?

En vanuit mijn geloof zou ik daar aan toe willen voegen: kun je die ander zien in Gods licht? Uiteindelijk zijn we allemaal kwetsbare mensen. En uiteindelijk zijn we allemaal afhankelijk van genade. Vanuit die overtuiging past het niet om mensen af te schrijven en uit te sluiten. Ook niet als ze onverstandige of onbegrijpelijke keuzes maken.

Oog voor mensen

De gemeenteraad in Deventer gaat niet over 3G/2G/1G of de toeslagenaffaire. Maar we hebben wel te maken met de gevolgen. En ook hier maken we keuzes die tegenstellingen kunnen vergroten. Windmolens en zonnevelden, investeren in cultuur, wonen en leefbaarheid zijn onderwerpen die tot verhit debat leiden en mensen tegenover elkaar kunnen zetten. De gemeente is een belangrijke toegang tot zorg voor jeugd en WMO. Ook wij hebben ambtenaren die zich daarin kunnen verschuilen achter onbarmhartige regels.

We kunnen als ChristenUnie ook in Deventer het verschil maken. Juist door te laten zien dat we oog hebben voor mensen met wantrouwen tegen de overheid, voor mensen met angst voor Corona of voor een prik of voor een windmolen. Maar ook voor mensen die worstelen met schulden, voor mensen die bij de brokken van hun huwelijk zitten, voor starters die een betaalbaar huis zoeken.

Ik wil me er voor inzetten dat we dat geluid in de gemeenteraad van Deventer laten horen. Zoals Henrike dat de afgelopen periode heeft gedaan. Ik ben blij dat ik dat niet alleen hoef te doen, maar met steun van Henrike, Thijs, Carolien, Jasper en alle anderen op de lijst. Maar ook met jullie steun en
gebed.

Op naar een mooie campagne voor de ChristenUnie waarin we samen recht doen aan Deventer!

Labels: ,