Resultaat van inzet op aanpak energiearmoede

Armoede -rekening betalen.jpg
Arie_de_Niet_Profielfotos_2022_blank_.png
Door Arie de Niet op 15 november 2022 om 22:00

Resultaat van inzet op aanpak energiearmoede

Door de oorlog in Oekraïne zijn de energieprijzen fors gestegen. Mensen met een slecht geïsoleerd huis hebben daardoor soms moeite om nog rond te komen. De ChristenUnie wil niemand aan z'n lot over laten. De fractie is daarom afgelopen half jaar op verschillende manieren bezig geweest met de aanpak van energiearmoede. Bij de vaststellen van de begroting heeft dat mooie resultaten opgeleverd.

Inkomens ondersteunen en huizen isoleren

Onze inzet is gericht op twee kanten van energiearmoede. De eerst kant is het oplossen van acute nood met de energietoeslag en het ruimhartig toepassen van bijzondere bijstand. Ook preventie van schulden valt daar onder. De andere kant is de aanpak voor de lange termijn, namelijk het dichtdraaien van de lekkende energiekraan door te ondersteuning te bieden bij het nemen van energiebesparende maatregelen zoals het isoleren van een woning.

Werkconferentie energiearmoede

Er gebeurt veel in Deventer, maar als gemeenteraad zien we dat niet altijd. Daarom heb ik samen met Tanja Eekhuis (PvdA) en enkele andere partijen het initiatief genomen voor een werkconferentie over energiearmoede. We hebben allerlei organisaties uitgenodigd die op één of andere manier actief zijn rond energiearmoede en hen gevraagd te vertellen wat zij zien en horen in hun dagelijks werk. Aan tafel zaten onder andere gemeenteambtenaren die bezig zijn met toeslagen en bijzondere bijstand, schuldhulpverlening (BAD), de voedselbank, het Meester Geertshuis, Geldfit, het Duurzaamheidscentrum, de Deventer Energie Coöperatie, Noaber Energie, woningbouwcorporaties, particuliere verhuurders en werkgever Connected.

Werkconferentie Energiearmoede (foto Griffie Deventer)De werkconferentie heeft mij veel inzicht opgeleverd over hoe het er echt voor staat en waar het beter kan. De conferentie was een week voor de behandeling van de begroting. Dat was een bewuste keuze en heeft ook maar liefst vier voorstellen opgeleverd (waarvan twee van de ChristenUnie) bij de behandeling van de begroting. Die voorstellen zijn ook allemaal aangenomen. De opgehaalde informatie kon direct worden vertaald naar het bijsturen van het beleid van de gemeente Deventer.

Professionele ondersteuning energiecoaches

Het eerst voorstel van ons dat is aangenomen betreft professionele ondersteuning van de energiecoaches. Energiecoaches zijn vrijwilligers die inwoners adviseren over de meest effectieve maatregelen voor energiebesparing in huis. Het afgelopen jaar is het aantal energiecoaches flink gegroeid en er is veel vraag naar hun inzet. Om te zorgen dat ze hun werk goed kunnen doen, is behoefte aan professionele ondersteuning. De Deventer Energie Coöperatie krijgt daar de komende drie jaar extra subsidie voor. Het aantal adviesgesprekken van de energiecoaches kan daardoor ook toenemen van 600 naar 1000 per jaar.

Klusbrigade

De raad nam met onze steun ook een voorstel aan voor een klusbrigade die laagdrempelig praktische hulp biedt in de wijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om het plaatsen van tochtstrippen en radiatorfolie.

Uitbreiding schuldpreventie

Een ander belangrijk voorstel dat we zelf indienden (samen met de PvdA en Deventer Sociaal) is de uitbreiding van het aantal spreekuren van Geldfit. In oktober ben ik met raadsopvolger Henrike Nijman op bezoek geweest bij het spreekuur van Geldfit. De medewerkers en vrijwilligers van Geldfit bieden heel praktische hulp bij het op orde brengen en houden van de financiën. Ze helpen bij het budgetteren, maar ook bij het aanvragen van toeslagen en bijzondere bijstand als iemand daar recht op heeft. Ze bereiken juist ook vele laaggeletterden en digibeten. Geldfit is een belangrijke schakel in het voorkomen van schulden. Maar de spreekuren zitten vaak vol, dus is er behoefte aan uitbreiding. En die komt er.

Onderstreping communicatieplan

Op ons initiatief was in september al een motie aangenomen waarin het college opdracht kreeg om vol in te zetten op brede communicatie over alle maatregelen rond de aanpak van energiearmoede. Bij de werkconferentie bleek dat het nog niet helemaal vlekkeloos verloopt. Daarom nam de raad een motie aan waarin dat belang nog eens werd onderstreept en onze eisen verder concreet werden gemaakt. Wij hebben nog aangegeven dat het belangrijk is om in de communicatie echt samen te werken met de organisaties die bij de werkconferentie aanwezig waren.

Duurzaamheidsleningen blijven overeind

Al voor de zomer is een motie van ons aangenomen waarin we het college opdracht gaven om de duurzaamheidsleningen voor particulieren met een laag inkomen uit te breiden naar heel Deventer. In een raadsmededeling gaf wethouder Walder aan wat twijfels te hebben bij het middel. Maar in de raadstafel waarin dat werd besproken bleef de uitbreiding overeind. De gemeenteraad ziet dat er wel degelijk behoeft aan is en vindt het belangrijk deze mogelijkheid te bieden aan inwoners die daar behoefte aan hebben. De uitbreiding zit dus in de vastgestelde begroting.

Al met al een mooi resultaat van onze inzet op de aanpak van energiearmoede. En uiteraard zullen we de uitvoering het komend jaar nauwgezet volgen.

Arie de Niet 

Deel dit bericht

Labels: , , ,